Програма “Освіта без обмежень”

30.05.2018

15 травня на телеканалі «Р1» гостем програми «Персона» став ректор Харківського національного університету радіоелектроніки Валерій Семенець, в якій професор розповів телеглядачам про програму “Освіта без обмежень”.

Ректор ХНУРЕ розповів про спільну з Національним університетом “Львівська політехніка” та Українським науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування) програму “Освіта без обмежень”, яка дасть змогу вільного доступу до якісної освіти всім студентам, в тому числі студентам з обмеженими можливостями.

Програму було започатковано у ХНУРЕ ще у 1984 році  з відкриттям спеціальності “Електронна медична апаратура”. Майже з того ж часу ХНУРЕ (ХІРЕ) почав співробітництво з УкрНДІпротезування, науковцями проводились та проводяться й досі спільні дослідження з підготовки та перепідготовки спеціалістів-протезистів.

Вирішення проблеми забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти осіб з особливими освітніми потребами вимагає особистісно-орієнтованого підходу до них та просвітницько-виховної роботи з усіма учасниками освітнього процесу; створення безбар’єрного інноваційного освітнього простору з реальним доступом до навчання та супроводом; поєднання освітнього процесу з індивідуальними корекційно-реабілітаційними заходами; налагодження гармонійних зв’язків із організаціями, які опікуються особами з особливими потребами.

У результаті спільної роботи колективу науковців створено безбар’єрний інтегрований навчальний простір з реальним доступом до навчання та супроводом осіб з особливими освітніми потребами шляхом формування високотехнологічного інформаційного середовища університету, яке забезпечує різноманітність форм одержання знань і умінь, ефективну та безпроблемну адаптацію осіб з особливими освітніми потребами до професійної та соціальної діяльності, створює умови, технічні та інші засоби для реалізації багатопрофільних реабілітаційних заходів.