Проектування та технічна діагностика цифрових систем на кристалах, комп’ютерів та мереж

11.05.2018

Наукова школа кафедри АПОТ «Проектування та технічна діагностика цифрових систем на кристалах, комп’ютерів та мереж» заснована в 1996 році. Наслідком розвитку ідей та сучасних наукових напрямків стало утворення в 2005 році наукової школи «Технології мозкоподібні та квантових обчислювальних процесів в кіберпросторі». Науковий керівник – д.т.н., проф. Хаханов В.І.

Наукові та технічні досягнення шкіл. Технології логічного моделювання, синтезу тестів, верифікації та діагностування цифрових структур на кристалах. Двотактне кубічне обчислення для аналізу і синтезу структур і функциональностей. Кубічні моделі компактного опису цифрових систем та мереж. Теорія і технології дедуктивного аналізу структурних та функціональних порушень. Теорія, моделі та методи ассерціонного тестування і верифікації програмних і апаратних продуктів. Теорія і практика створення векторних асоціативних логічних обчислювальних структур для аналізу інформаційного простору. Теорія, метрики та методи мозкоподібних квантових обчислювальних процесів для аналізу кіберпростору. 23 науково-дослідних роботи, 5 держбюджетних тем.

Три грантових проекти від Євросоюзу, присвячених: проектуванню та тестуванню цифрових систем на кристалах; створення інфраструктури захисту киберсистем від несанкціонованих проникнень; розробці освітнього стандарту для нової спеціальності «Engineering in Microsystems Design» на 1 млн. євро.

Підготовка кадрів. 23 кандидати наук і 3 доктори наук за спеціальностями: 05.13.12 – «Системи автоматизації проектних робіт», 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти». Доктори наук: Єлісєєв В.В., Чумаченко С.В., Литвинова Є.І. Кандидати наук: Монжаренко І.В., Ханько В.В., Ковальов О.В., Масуд Мехед, Хак Джахірул, Абу Занунех Халіль, Скворцова О.Б., Сисенко І.Ю., Бережна М.А., Колесніков К.В., Єгоров А.А., Гузь О.А., Уаді Гарібі, Хассан Ктейман, Камінська М.А., Каменюка EA, Парфентій А.Н., Побеженко І.А., Зайченко С.А., Крістофер Нген, Філіпенко І.А., Ів Тіекура, Мурад Алі Аббас.