Про проведення акредитаційної експертизи ОП «Системна інженерія» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

09.02.2024

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 30 січня 2024 р. № 185-Е “Про призначення експертної групи” з 14 по 16 лютого 2024 року під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Системна інженерія» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти буде працювати експертна група у віддаленому (дистанційному) режимі.

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 30 січня 2024 р. № 185-Е "Про призначення експертної групи"