Про проведення акредитаційної експертизи ОП «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

26.01.2024

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від від 17 січня 2024 р. № 70-Е “Про призначення експертної групи” з 31 січня по 02 лютого 2024 року під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти буде працювати експертна група у віддаленому (дистанційному) режимі.

Наказ НАЗЯВО від 17 січня 2024 р. № 70-Е