Освітня програма «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» успішно акредитована!

02.04.2024

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньої програми «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.