Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» успішно акредитована!

02.04.2024

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.