Методології, методи та інформаційні технології розробки інтегрованих та Web-базованих інформаційних систем

11.05.2018

Зараз науковою школою вирішуються фундаментальні і прикладні проблеми в області теоретичних і методологічних основ створення складних комп’ютеризованих інтегрованих комплексів, опису складних систем і інтеграції їх елементів, створення автоматизованих інструментальних засобів підтримки управлінських рішень, адаптивних інтегрованих систем управління підприємством, принципів проектування інформаційно-керуючих систем.

Наукова школа заснована в 1973 році на кафедрі автоматизованих систем управління (нині кафедра інформаційних управляючих систем) Заслуженим діячем науки і техніки України, доктором технічних наук, професором В.В. Свиридовим (1937-1994) на базі напряму «Автоматизований контроль і управління складними системами», яке є логічним продовженням наукових досліджень, здійснюваних на кафедрі АСУ з 1965 р, коли для промислових підприємств вперше почали розробляти і впроваджувати різні види автоматизованих систем. Такими роботами в 1970-90-х рр були «Система управління матеріально-технічним постачанням» (ДП «З-д ім. Малишева»), «Система оперативного контролю» (З-д ім. Шевченка), «Система оперативного контролю вирощування монокристалів »(З-д чистих металів). Однією з найважливіших була НДДКР зі створення на Далекому Сході єдиної автоматизованої системи попередження та оповіщення населення про морських хвилях цунамі, яка виконувалася відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР. У виконанні цієї НДДКР брали участь провідні вчені Харкова, Москви, інших міст країни, а координатором робіт була кафедра АСУ (ХНУРЕ).

Наукова школа отримала розвиток під керівництвом доктора технічних наук, професора В.М. Левикіна, як новий науковий напрям з проблеми створення формалізованих засобів системного аналізу, що дозволяють на категорно-функторні рівні описувати процес проектування складних інформаційних систем, а також їх структури та стан.

У 1999 р кафедра ІУС виступила з ініціативою створення в Харківському національному університеті радіоелектроніки автоматизованої інформаційно-аналітичної системи. Під керівництвом члена-кореспондента НАН України, лауреата Державної премії України, доктора технічних наук, професора М.Ф. Бондаренко і доктора технічних наук, професора В.М. Левикіна співробітниками кафедри була розроблена інформаційно-аналітична система «Університет» (ІАС «Університет»), призначення якої – автоматизація управління навчальним процесом вищих навчальних закладів України. За допомогою ІАС «Університет» була вирішена проблема автоматизації багатьох навчальних, адміністративних, господарських процесів вузу, обліку та контролю кадрового складу навчального закладу, управління ходом навчального процесу студентів денної форми навчання; обліку і контролю підготовки аспірантів і докторантів; обліку і контролю наукової роботи співробітників і т.д.

Тематика наукових досліджень традиційно є основою кандидатських і докторських дисертацій, бакалаврських та магістерських робіт.

У школі починали свою діяльність видатні вчені, доктори наук В.Г. Ходаков, Б.І. Мороз, В.П. Авраменко, С.Ф. Чалий та інші.

Керівник школи Віктор Макарович Левикін – академік АН прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України, автор понад 300 наукових праць, в тому числі 2 авторських свідоцтв, а також співавтор підручника і 12 навчальних посібників; їм підготовлені 2 доктора та 23 кандидати наук.