Екологічна стійкість

Сучасна концепція сталого розвитку виникла внаслідок об’єднання трьох основних компонентів: економічного, соціального та екологічного.

З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність та життєздатність природних екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери.

Екологічний компонент стійкості має на увазі збереження природних екосистем, раціональне використання ресурсів, скорочення негативного впливу на навколишнє середовище, поширення екологічних знань та підвищення екологічної культури. Також концепція сталого розвитку закликає повсюдно керуватися принципом екологічної відповідальності під час прийняття рішень.

Заклади вищої освіти як центри знань та інновацій відіграють особливу роль у розвитку концепції сталого розвитку.

Впровадження елементів екологічної складової сталого розвитку – нагальне питання для ХНУРЕ. Принципи екологічної стійкості включено як в освітні програми, так і в інфраструктуру Університету. Університет підтримує ініціативи захисту навколишнього середовища та клімату, створення екологічно чистої інфраструктури.

Основні принципи екологічної стійкості ХНУРЕ:

  • мінімізація негативного впливу на довкілля;
  • дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства;
  • залучення співробітників та студентів до участі в екологічній діяльності;
  • раціональне використання ресурсів;
  • забезпечення охорони здоров’я та безпеки персоналу та студентів;
  • складання екологічної звітності;
  • розширення екологічних зобов’язань та ініціатив;
  • усвідомлення культурного значення природоохоронної діяльності, соціальної та моральної відповідальності за вирішення екологічних проблем.
Наказ ХНУРЕ від 26.12.2022 р. № 241 "Про введення в дію рішення Вченої ради" - Екологічна політика ХНУРЕ