Конференція «Комп’ютерні системи і мережі управління та обробки даних»

Головадоц. Ляшенко О.С.
СекретарМовсесян Я.С.

 

Секція 1
ФІЗИЧНИЙ КОМП’ЮТІНГ

Керівник – проф. Литвинова Є.І.
Секретар – асп. Соклакова Т.Е.

16.04.19Засідання 113.10 ауд. 338
17.04.19Засідання 2  9.30 ауд. 338

 

Секція 2
ВІРТУАЛЬНИЙ КОМП’ЮТІНГ

Керівник – проф. Чумаченко С.В.
Секретар – ст. лаб. Залозний М.

16.04.19Засідання 113.10 ауд. 318

 

Секція 3
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ІКС

Керівник – проф. Халімов Г.З.
Секретар – ст. лаб. Євгеньєв А.М.

17.04. 19Засідання 2  13.10ауд.  345

 

Секції 4, 5
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ;
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОБРОБКИ ДАНИХ У ГЕТЕРОКОМПОНЕНТНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

Керівники– проф. Смеляков К.С., проф. Міхаль О.П.
Секретари – ас. Севостьянова О.М., доц. Барковська  О.Ю.

16.04.19Засідання 113.10ауд.  229
Збірник конференції «Комп'ютерні системи і мережі управління та обробки даних»