Конференція «Гуманітарні аспекти становлення інформаційного суспільства»

Головапроф. Штанько В.І.
Секретардоц. Старікова Г.Г.

 

Секція 1
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Керівник – доц. Старікова Г.Г.
Секретар – ст. викл. Жидкова О.О.

17.04.19Засідання 109.30 – 13.00ауд. 363

 

Секція 2
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЕПОХУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ Й ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Керівник – проф. Тихонова Л.А.
Секретар – доц. Турута О.В.

16.04.19Засідання 113.10 – 17.00ауд. 363

 

Секція 3
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Керівник – доц. Дашенкова Н.Н.
Секретар – доц. Бакаленко О.А.

17.04.19Засідання 113.10 – 17.00ауд. 363

 

Секція 4
ГЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Керівник – доц. Коробкіна Т.В.
Секретар – доц. Омельченко В.В.

17.04.19Засідання 113.10 – 17.00ауд. 455-б
Збірник конференції «Гуманітарні аспекти становлення інформаційного суспільства»