ХНУРЕ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Харківський національний університет радіоелектроніки оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  1. завідувачів кафедр:

1.1. завідувач кафедри інформаційних управляючих систем (ІУС) – 1 шт. од.;

1.2. завідувач кафедри вищої математики (ВМ) – 1 шт. од.;

1.3. завідувач кафедри соціальної інформатики (СІ) – 1 шт. од.;

1.4. завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) – 1 шт. од.;

1.5. завідувач кафедри фізичного виховання та спорту (ФВС) – 1 шт. од.;

1.6. завідувач кафедри мікропроцесорних технологій і систем (МТС) – 1 шт. од.;

1.7. завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії (ІКІ) – 1 шт. од.

 

  1. вакантних посад по кафедрах:

2.1. інфокомунікаційної інженерії (ІКІ): доцента – 1 шт. од. (з них 0,5 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою), старшого викладача – 0,5 шт. од., асистента – 1,75 шт. од. (з них 0,75 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою) ;

2.2. метрології та технічної експертизи (МТЕ) – старшого викладача – 0,45 шт. од.;

2.3. інформаційно-мережної інженерії (ІМІ):  професора – 0,9 шт. од.; асистента – 0,75 шт. од.;

2.4. фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ): старшого викладача – 0,25 шт. од.;

2.5. проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА): доцента – 1,0 шт. од.;

2.6. комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ): професора – 3,25 шт. од.; доцента – 1,25 шт. од.; старшого викладача – 3,0 шт. од.; асистента – 3,0 ш т. од.;

2.7. електронних обчислювальних машин (ЕОМ): доцента – 2,25 шт. од., старшого викладача – 3,0 шт. од.; асистента – 1,5 шт. од.;

2.8. безпеки інформаційних технологій (БІТ): доцента – 0,5 шт. од., старшого викладача – 0,9 шт. од., асистента – 0,75 шт. од.;

2.9. автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ): старшого викладача – 1,0 шт. од.; асистента – 0,75 шт. од.;

2.10. природознавчих наук (ПН): старшого викладача – 2,0 шт. од., доцента– 1,65 шт. од.;

2.11. мовної підготовки (МП): доцента – 1,0 шт. од., старшого викладача – 6,8 шт. од., асистента – 1,0 шт. од.;

2.12. радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС): старшого викладача – 0,75 шт. од.; доцента – 1,0 шт. од.; асистента – 1 шт. од.;

2.13. мікропроцесорних технологій і систем (МТС) : професора – 1,0 шт. од.; доцента – 3,0 шт. од.;  старшого викладача –  0,3 шт. од.; асистента – 0,5 шт. од.;

2.14. медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС): професора – 0,5 шт. од.; старшого викладача – 2,0 шт. од.;

2.15. комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ): доцента – 1,0 шт. од., старшого викладача –
2,0 шт. од.; асистента – 0,5 шт. од.;

2.16. іноземних мов (ІМ): доцента – 1,5 шт. од., старшого викладача –
9,0 шт. од.;

2.17. фізичного виховання та спорту (ФВС): асистента – 0,5 шт. од., старшого викладача – 3,0 шт. од.;

2.18. біомедичної інженерії (БМІ): доцента – 0,25 шт. од.,  асистента –
0,5 шт. од.;

2.19. мікроелектроніки і електронних приладів та пристроїв (МЕЕПП): професора – 1,3 шт. од.; старшого викладача – 1,0 шт. од.; асистента – 1 шт. од.;

2.20. економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК): професора – 0,5 шт. од.; старшого викладача – 1,0 шт. од.;

2.21. соціальної інформатики (СІ): старшого викладача – 0,65 шт. од.;

2.22. прикладної математики (ПМ): старшого викладача – 1,0 шт. од.;

2.23  вищої математики (ВМ): доцента – 1,25 шт. од.; асистента – 0,75 шт. од.;

2.24. інформатики: доцента – 1,25 шт. од.,  асистента – 0,25 шт. од.;

2.25. системотехніки (СТ): професора – 5,0 шт. од.; доцента – 1,5 шт. од.; старшого викладача – 1,0 ш т. од.; асистента – 1,0 шт. од.;

2.26. штучного інтелекту (ШІ): доцента – 0,25 шт. од.; асистента 1,75 шт. од.;

2.27. інформаційних управляючих систем (ІУС): доцента – 1,6 шт. од.; асистента – 2,0 шт од.;

2.28. програмної інженерії (ПІ)): професора – 2,0 шт. од.; доцента – 2,75 шт. од., старшого викладача – 0,25 шт. од., асистента – 0,5 шт. од.;

2.29. медіасистем та технологій (МСТ): доцента – 1,0 шт. од.

 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які за своїми професійно – кваліфікаційними та іншими якостями мають право займати відповідну посаду науково – педагогічного працівника.

Вимоги: на посаду завідувача кафедри приймаються особи, що мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук, або вчене звання доцента (професора), стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років.

Термін подання заяв – 10 робочих днів від дня опублікування оголошення.

Документи: заява, особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, копії дипломів та атестатів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, завірені в установленому порядку, перелік наукових праць, винаходів, публікацій.

Направляти за адресою: 61166, м. Харків, проспект Науки, 14, відділ кадрів, кімната 27, тел. 702-14-63, 702-19-39, 702-02-61.