ХНУРЕ нагороджено дипломом НАПН України

З нагоди 25-річчя Національної академії педагогічних наук України, Харківський національний університет радіоелектроніки нагороджено дипломом «За творчу співпрацю та вагомий внесок у впровадження результатів науково-дослідної роботи в освітній процес НАПН України»