Харківський національний університет радіоелектроніки оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

03.12.2019

Харківський національний університет радіоелектроніки оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  1. Завідувачів кафедр:

1.1. завідувач кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ) – 1 шт. од.;

1.2. завідувач кафедри радіо технологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС) – 1 шт. од.;

1.3. завідувач кафедри інформатики (ІНФ) – 1 шт. од.;

1.4. завідувач кафедри прикладної математики (ПМ) – 1 шт. од.;

1.5. завідувач кафедри комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем (КІТС) – 1 шт. од.;

1.6. завідувач кафедри філософії – 1 шт. од.;

1.7. завідувач кафедри програмної інженерії (ПІ) – 1 шт. од;

1.8. завідувач кафедри штучного інтелекту (ШІ) – 1 шт. од;

1.9. завідувач кафедри системотехніки (СТ) – 1 шт. од;

1.10. завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) – 1 шт. од;

  1. Науково-педагогічних працівників, по кафедрах:

Факультет КН:

2.1. медіасистем та технологій (МСТ): професора – 1 шт. од., доцента – 3,05 шт. од., старшого викладача – 2,65 шт. од., асистента – 1,6 шт. од.;

2.2. програмної інженерії (ПІ) – професора – 2.5 шт. од, доцента – 7.7 шт. од., старшого викладача – 3,0 шт. од.; асистента – 3.0 шт. од.;

2.3. штучного інтелекту (ШІ): професора – 0,25 шт. од.; доцента – 2,6 шт. од.; старшого викладача – 1,0 шт. од.;

2.4. інформаційних управляючих систем (ІУС): професора – 3,5 шт. од.; доцента – 2 шт. од.; асистента – 5,75 шт. од.;

2.5. системотехніки (СТ): професора – 1,5 шт. од.; доцента – 3,5 шт. од.

Факультет КІУ:

2.6. електронних обчислювальних машин (ЕОМ): професора – 2,75 шт. од.; доцента – 1,0 шт. од.; старшого викладача – 1,5 шт. од.; асистента – 0,25 шт. од.;

2.7. автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ): професора – 1,0 шт. од.; доцента – 0,25 шт. од.;

2.8. безпеки інформаційних технологій (БІТ): професора – 0,25 шт. од.; доцента – 1,5 шт. од., старшого викладача – 0,5 шт. од., асистента – 0,3 шт. од.;

2.9. комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем (КІТС): професора – 3,0 шт. од.; доцента – 1.0 шт. од.;

2.10. філософії: доцента – 5,0 шт. од., старшого викладача – 1,0 шт. од.

Факультет АКТ:

2.11. фізики: професора – 1,9 шт. од.; доцента – 2,9 шт. од.;

2.12. проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА): професора – 0,75 шт. од.; доцента – 3,55 шт. од.; старшого викладача – 1,25 шт. од.;

2.13.комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ): професора – 11,25 шт. од.; доцента – 14,0 шт. од.; старшого викладача – 3,5 шт. од.; асистента – 4,5 шт. од.;

2.14. охорони праці (ОП): доцента – 1,95 шт. од.; старшого викладача – 1,0 шт. од.

Факультет ІТМ:

2.15. інформатики (ІНФ): доцента – 2,0 шт. од., асистента – 0,5 шт. од.;

2.16. економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК): доцента 3,0 шт. од.; старшого викладача – 2,5 шт. од.;

2.17. вищої математики (ВМ): професора – 1 шт. од., доцента – 2,35 шт. од.;

2.18. прикладної математики (ПМ): професора – 2,44 шт. од., доцента – 3,0 шт. од.; старшого викладача – 1,0 шт. од.;

2.19. соціальної інформатики (СІ): доцента – 0,4 шт. од.; старшого викладача – 1,4 шт. од.

Факультет ІК:

2.20. інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського (ІКІ): професора – 5,0 шт. од. (з них 2,5 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою); доцента – 4,75 (з них 0,75 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою); старшого викладача 2,25 шт. од. (з них 1,5 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою); асистента – 1,0 шт. од. (з них 0,5 шт. од. зі знанням та досвідом викладання англійською мовою);

2.21. метрології та технічної експертизи (МТЕ): професора – 1,6 шт. од.; доцента – 0,4 шт. од.;

2.22. інформаційно-мережної інженерії (ІМІ): професора – 1,25 шт. од.; доцента – 3,0 шт. од.; асистента – 1,0 шт. од.

Факультет ЕЛБІ:

2.23.біомедичної інженерії (БМІ): професора – 1,0 шт. од.; доцента – 2,75 шт. од.; старшого викладача – 2,5 шт. од.; асистента – 1,0 шт. од.;

2.24. фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ): доцента – 0,85 шт. од., старшого викладача – 1,7 шт. од.;

2.25. фізичного виховання та спорту (ФВС): доцента – 1,0 шт. од.; старшого викладача – 15 шт. од.;

2.26. мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕЕПП): професора – 1,5 шт. од.; доцента – 2,5 шт. од.; старшого викладача – 3,0 шт. од.; асистента – 1,5 шт. од.

Факультет ІРТЗІ:

2.27. радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС): професора – 0,5 шт. од.; доцента – 1,0 шт. од.; старшого викладача – 1,3 шт. од.; асистента – 1,0 ш т. од.;

2.28. мікропроцесорних технологій і систем (МТС): асистента – 0,3 шт. од.;

2.29. комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ): професора – 0,95 шт. од.; доцента – 1,05 шт. од.;

2.30. іноземних мов: доцента – 3,5 шт. од.; старшого викладача – 23,0 шт. од.; асистента – 2,0 шт. од.;

2.31. медіа інженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС): професора – 2,85 шт. од.; доцента – 2,5 шт. д.; старшого викладача – 2,0 шт. од.

ФНІГ:

2.32. мовної підготовки: доцента – 4 шт. од.; старшого викладача – 7,1 шт. од.;

2.33. природознавчих наук: професора – 0,25 шт. од.; доцента – 1.0 шт.. од.; старшого викладача – 5,45 шт. од.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які за своїми професійно – кваліфікаційними та іншими якостями мають право займати відповідну посаду науково-педагогічного працівника.

Вимоги до кандидатів:

– на посаду завідувача кафедри приймаються особи, що мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук, або вчене звання доцента (професора), стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років;

– на посаду професора приймаються особи, що мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та вчене звання професора (доцента чи старшого дослідника (старшого наукового співробітника). Стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років;

– на посаду доцента приймаються особи, що мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук, або вчене звання доцента (професора). Стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років;

– на посаду старшого викладача приймаються особи, що мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Стаж наукової, науково-педагогічної роботи, або, як виняток, фахової (професійної) роботи на виробництві не менше 2 років;

– на посаду асистента приймаються особи, що мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Термін подання заяв – 10 робочих днів від дня опублікування оголошення. Документи для участі в конкурсі: для працівників, що працюють в університету – заява відповідного зразка, перелік наукових праць, винаходів, публікацій за останній період.

Для інших осіб – заява відповідного зразка, особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, копії дипломів та атестатів про повну вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, завірені в установленому порядку, перелік наукових праць, винаходів, публікацій.

Направляти за адресою: 61166, м. Харків, проспект Науки, 14, відділ кадрів, кімната 27, тел. 702-14-63, 702-19-39, 702-02-61.