Міжнародний науково-дослідний центр Математичної та прикладної лінгвістики

3Центр було утворено з метою розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у галузі нових інформаційних технологій, математичного моделювання, інформатизації та автоматизації навчального процесу, штучного інтелекту, для сприяння найбільш ефективному використанню науково-педагогічного потенціалу університету, покращенню підготовки студентів та наукових кадрів: аспірантів, докторантів, наукових працівників та викладачів (Наказ ХНУРЕ від 19.09.2008 р. № 180).


Завдання центру

 • розробка тлумачних термінологічних словників;
 • підготовка та видання монографій, статей та доповідей, учбових посібників та методичних вказівок, наукової роботи шляхом залучення студентів до наукових досліджень в галузі розробки нових інформаційних технологій, підготовки спільних із студентами наукових публікацій, доповідей, експонатів до виставок, підготовка висококваліфікованих кадрів – кандидатів та докторів наук;
 • обмін досвідом роботи у вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних та учбових установах, університетах, лабораторіях.

Зв’язок з освiтнiм процесом

Матеріали розробок використовуються при викладанні дисципліни “Сучасні технології обробки мовної інформації в інтелектуальних системах”.


Публікаційна активність за останні роки

 • Четвериков Г.Г. Мультиалгебраические дискретне системы при налички алгебраической структуры носителя. Сообщение 3 [Текст] / А.Г. Каграманян, Г.Г. Четвериков , В.В.Шляхов // «Бионика интеллекта». – 2017.– №1(88).– С. 48–52.
 • Божко І.К., Козел Н.Б., Четвериков Г.Г. Інструменти квантових обчислень. [Текст] / І.К. Божко, Н.Б. Козел, Г.Г. Четвериков // «Бионика интеллекта». – 2018.– №2(91).– С. 108–113.
 • Bozhko, I., Chetverykov, G., Kolisnyk Ya. The Q# programming language investigation / I. Bozhko, G. Chetverykov,  Ya. Kolisnyk // «Бионика интеллекта». – 2018.– №1(90).– pp. 18–23.
 • Chetverykov, O. Puzik, and O. Tyshchenko. Analysis of the problem of homonyms in the hyperchains construction for lexical units of natural language, in 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2018, pp. 356-359, IEEE.
 • Chetverykov, M. Kopot, and V. Lyashenko. Linear Predicates on a Cone of a Linear Space, in 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2019, IEEE.
 • Shliakhov, V., Chetverykov, G., Bozhko, I., Shliakhova, N. (2019). Predicate Data Model in the Form of a Linear Space. ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes, 8(2), 41-54.
 • Chetverykov G., Tereshchenko G., Konarieva I. Detection of blood cells / G. Chetverykov, G.Tereshchenko, I. Konarieva // «Бионика интеллекта». – 2019.– №1(92).– pp. 26–30.
 • Катодний вузол оберненого магнетрона. патент УкраЇни UA 135392 МПК H01J 23/05, H01J 25/50 Семенець В.В., Копоть М.А., Четвериков Г.Г., Шубін І.Ю., Заявл. 04.02.2019, Опубл.25.06.2019, Бюл. №12
 • Повзун О.І., Козел Н.Б., Каратаєв О.А., Четвериков Г.Г. Концепції  організації інформаційно-інтелектуальних технологій та інтелектуальної підтримки суспільно-економічних процесів: k-значні засоби. частина 1. [Текст] / О.І. Повзун, Н.Б. Козел, О.А. Каратаєв, Г.Г. Четвериков // «Бионика интеллекта». – 2020.– №1(94).– С. 88–93.
 • Четвериков Г.Г., Шубін І.Ю., Ашурова О.С., Літвін С.Г. Інтелектуальна система оцінювання параметрів складних об’єктів. [Текст] /  Г.Г. Четвериков,  І.Ю. Шубін, О.С. Ашурова, С.Г. Літвін // «Бионика интеллекта». – 2020.– №1(94).– С.78–83.
 • Четвериков Г.Г., Шубін І.Ю., Снісар С.М., Літвін С.Г. Категорний аналіз логічних мереж для радіолокаційних систем розпізнавання. [Текст] /  Г.Г. Четвериков,  І.Ю. Шубін,  С.М. Снісар,  С.Г. Літвін // «Бионика интеллекта». – 2020.– №1(94).– С.51–56.
 • Четвериков Г.Г., Шубін І.Ю., Ляшик В.А., Шанидзе Н.А.  Адаптивне тестирование знаний методами логических сетей. [Текст] /  Г.Г. Четвериков,  І.Ю. Шубін, В.А. Ляшик , Н.А. Шанидзе. // «Бионика интеллекта». – 2020.– №2(95).– С.45–50.
 • Повзун О.І., Козел Н.Б., Каратаєв О.А., Четвериков Г.Г. Концепції  організації інформаційно-інтелектуальних технологій та інтелектуальної підтримки суспільно-економічних процесів: k-значні засоби. частина 2. [Текст] / О.І. Повзун, Н.Б. Козел, О.А. Каратаєв, Г.Г. Четвериков // «Бионика интеллекта». – 2020.– №2(95).– С. 28–41.
 • Божко І.К., Четвериков Г.Г. Порівняння мов квантового програмування   //  Матеріали    П”ятої   всеукраїнської н/т конференції “Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіти. (CMSEE-2020),  27 листопада 2020. – Полтава, С. 3-4.

Наукові семінари

Проводиться науковий семінар “Математичного моделювання” – щомісячно, в аудиторії 127.

Григорій Григорович Четвериков

Директор

Григорій Григорович Четвериков

Професор кафедри програмної інженерії, головний редактор журналу "Біоніка інтелекту", доктор технічних наук, професор

Контакти

Корпус «А»,

кімната 127

Тел.: +38 (057) 702-14-77

grigorij.chetverykov@nure.ua