Кафедра інформаційно-мережної інженерії (ІМІ)

 • Здійснює підготовку: бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD);
 • спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»;
 • спеціалізації (освітні програми):
 • бакалавра: «Інформаційно-мережна інженерія», «Телекомунікації»;
 • магістра: «Інформаційно-мережна інженерія», «Інформаційні мережі зв’язку», «Мережі мобільного зв’язку»;
 • форми навчання: денна та заочна з використанням технологій дистанційного навчання та екстернату;
 • тривалість навчання: бакалавра – 4 роки, магістра – 1,4 або 1,9 роки;
 • навчання проводиться українською, англійською, російською мовами.

Освітні програми підготовки фахівців спрямовані на вивчення розподілених інформаційних, обчислювальних ресурсів та програмних засобів, об’єднаних в єдину мережну структуру, що виконують функції збору, обробки, аналізу, захисту і передачі інформації з гарантованою якістю надання послуг користувачам та які спільно утворюють глобальну інформаційну інфраструктуру. Дисципліни освітніх програм спрямовані на вивчення деяких мов програмування  – Bash; PowerShell; Python; Ассембер; Java; C++, C; C#; PHP; JavaScript; Objective-C; PL/SQL; Transact-SQL; Prolog; VHDL; Swift; XML; UML; а також технологій: Ethernet; TCP/IP; VoIP; IPTV; STV, xDSL; PDH; SDH; MPLS; PON; WDM; 2G/3G/4G/5G; GSM, LTE; WiFi; IoT; Android; JavaScript MVC; Data binding; AngularJS; HTML5; CSS3; SASS; HTML5 Javascript API; Data Mining.

За останні декілька років було оновлено три чверті обладнання кафедри, зокрема відкрито 2 нові навчальні лабораторії, технічне оснащення яких було надане відомими телекомунікаційними компаніями – Ericsson, lifecell та Maxnet.

Наразі наші студенти навчаються на професійному обладнанні, яке формує як окремі навчальні комплекси, що відповідають реальним мережам стаціонарного та мобільного зв’язку та сучасним інфокомунікаційним технологіям.

Колектив кафедри з 30 висококваліфікованих фахівців, серед яких складають 4 доктора технічних наук, 1 доктор фізико-математичних наук, 14 кандидатів технічних наук.

Міжнародна співпраця з освіти та науки

Колектив кафедри активно залучається до участі у різних міжнародних конференціях за науковим напрямом кафедри. Наші викладачі співпрацюють з закордонними колегами-науковцями. Одними з результатів такої співпраці стають сумісні публікації у зарубіжній науковій пресі та сумісних наукових проектах. Наші викладачі проводять курси лекцій в університеті Чехії, В’єтнаму, Китаю, зокрема, з 2018 року розпочато науковий проект з Китайською народною республікою.

Наукова робота

Науковий напрям кафедри – Інфокомунікаційні технології та мережі, що включає в себе декілька найперспективніших напрямків, в яких працюють наші викладачі:

 • Підвищення ефективності, завадостійкості та безпеки інфокомунікаційних мереж.
 • Методи і засоби інтелектуальної обробки інформації в інформаційно-комунікаційних мережах.
 • Технології мобільних і стаціонарних мереж передачі інформації.
 • Технології розподілу інформації та управління в інфокомунікаційних мережах.
 • Моделювання та багатокритеріальна оптимізація інфокомунікаційних мереж.

Невід’ємною складовою якісної підготовки є залучення студентів до науково-дослідної роботи під керівництвом викладачів у рамках тематичних наукових кружків та бізнес-інкубаторів. Також викладачі кафедри разом зі студентами активно беруть участь у різноманітних наукових заходах, таких як наукові конференції, конкурси за фахом, відкриті лекції, семінари, стажування від провідних ІТ-компаній у галузі телекомунікацій.

Студенти приймають активну участь у молодіжних конференціях, що проводяться різними університетами, зокрема, у міжнародному молодіжному форумі «Радіоелектроніка та молодь у 21 столітті» (ХНУРЕ, Харків), міжнародній науково-технічній конференції студентів і аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» (НТУ «КПІ», Київ), міжнародній науково-практичній конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє» (ОНАЗ, Одеса).

Студентам

В останні роки знаходить практика суміщення навчання студентів на старших курсах та роботи. На даний час провідні фірми у галузі телекомунікацій та мобільного зв’язку (зокрема lifeсell, Укртелеком, ЕРАМ, Vodafone) пропонують прогресивні форми підбору співробітників серед наших випускників. Спочатку за конкурсом вибирають наших студентів для стажування в цих компаніях, а після стажування серед них обирають кращих, які отримують працевлаштування на відповідних посадах з виплатою заробітної плати поряд з навчанням у ХНУРЕ за узгодженим графіком. Найкращі випускники таких стажувань та конкурсів також отримують цінні призи.

Наші випускники мають можливість отримати подвійний диплом нашого університету та інших закордонних університетів, зокрема, Варшавської політехніки (Польща), технічних університетів м. Вільдау (Німеччина) та м. Ліль (Франція). Кафедра приймає участь у міжнародній програмі «Erasmus+», за якою щорічно наші кращі магістри направляються на навчання до університету м. Пардубіце (Чехія).

Випускники працюють інженерами з телекомунікацій у компаніях і організаціях, що надають послуги телефонного зв’язку, мобільного зв’язку, ІР-телефонії та інтернет-послуг (Укртелеком, U’tel, Велтонтелеком, Київстар, Vodafone, lifeсell, Triolan, Maxnet, Internet-провайдери); системними адміністраторами, які забезпечують роботу локальних і корпоративних інформаційних мереж; адміністраторами баз даних банківських установ, виробничих і торгівельних компаній, органів державного управління та силових структур; проектувальниками у компаніях з планування та розробки інформаційних мереж зв’язку різного призначення; фахівцями з інфокомунікацій у компаніях електронної комерції.

Валерій Михайлович Безрук

Зав. кафедри

Валерій Михайлович Безрук

Завідувач кафедри інформаційно-мережної інженерії, учений секретар спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, доктор технічних наук, професор

Контакти

Кімн. 401-404

+38(057) 702-14-29

d_cn@nure.ua

cn.nure.ua