Кафедра інформатики (ІНФ)

Кафедра інформатики готує:

  • бакалаврів за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки, спеціалізації Інформатика;
  • магістрів за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки, спеціалізації Інформатика;
  • докторів філософії за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

Кафедра інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки вже 25 років готує фахівців у галузі інформаційних технологій. В усіх університетах Європи існує спеціальність – інформатика. Навчальній план підготовки бакалаврів кафедри інформатики ХНУРЕ відповідає всім сучасним вимогам до фахівців в галузі IT-технологій. Програма навчання спрямована на підготовку дослідників (магістрів) та розробників (бакалаврів) в галузі комп’ютерних наук.

Під час навчання студенти отримують фундаментальну підготовку з математики та комп’ютерних наук, мають можливість навчання в магістратурі Швеції та Німеччини, брати участь у міжнародних проектах та конкурсах.

Випускники зі спеціальністю Комп’ютерні науки (спеціалізація Інформатика) здатні використовувати сучасні інформаційні технології для побудови та обслуговування інформаційних систем у різних галузях науки та бізнесу, працювати в українських та провідних міжнародних ІТ-компаніях, а також займатись далі науковою роботою, продовжити навчання в аспірантурі.

Основними напрямками спеціалізації Інформатики є сучасні технології та мови програмування, розробка інформаційних й інтелектуальних систем, математичне та комп’ютерне моделювання процесів і систем різної природи, вирішення завдань прогнозування, оптимізації, системного аналізу та прийняття рішень.

Особлива увага приділяється поєднанню математичної підготовки студентів зі знаннями в галузі інформаційних технологій, а також профільним напрямком наукових досліджень: обробки, аналізу складних багатовимірних даних та машинного навчання.

Кафедра впродовж тривалого часу є провідною в галузі обробки, нормалізації та розпізнавання зображень. Даний напрям був заснований завідуючим кафедри інформатики, доктором технічних наук професором Путятіним Євгенієм Петровичем.

На кафедрі систематично виконуються науково-дослідні роботи, підтримуються міжнародні зв’язки з зарубіжними партнерами, діють науково-методичні семінари, здійснюється науково-дослідна робота студентів.

Олег Анатолійович Кобилін

Зав. кафедри

Олег Анатолійович Кобилін

Завідувач кафедри інформатики, член вченої ради, член НМР, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

головний корпус, 2 поверх,
кімн. 288

+38 (057) 702-14-19
informatics@nure.ua
http://informatics.nure.ua