Спеціальна медична група

У Харківському національному університеті радіоелектроніки, на кафедрі фізичного виховання, існує підрозділ, що називається спеціальною медичною групою (СМГ). Заняття проводять викладачі, які мають спеціальну та медичну освіту.

З метою індивідуального підходу, всі студенти розділені по захворюваннях на 3 напрямки: «А» – серцево-судинні захворювання; «Б» – захворювання внутрішніх органів, зір; «В» – опорно-рухові захворювання, неврологія.

Зміст практичних занять і методики викладання студентам СМГ ведеться з урахуванням принципу поступовості і підвищення вимог до оволодіння руховими навичками і вміннями, розвитку фізичних якостей і дозування фізичних навантажень. Крім оволодіння студентами обов’язкового програмного матеріалу проводиться професійно-прикладна фізична підготовка, прищеплюються навички елементів спортивних ігор, інтерес до занять спортом і загартовування організму.

Навчальний процес з фізичного виховання в СМГ спрямований, перш за все, на зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичної працездатності, а також можливе усунення функціональних відхилень у фізичному розвитку, ліквідації залишкових явищ після перенесених захворювань.

На заняттях СМГ чітко зберігається принцип всебічного і гармонійного розвитку особистості. Комплексно вирішуються завдання морального, естетичного, фізичного, розумового і трудового виховання. Використовуються засоби фізичної культури, які необхідні для більш повної загальної розвитку властивих людині життєво важливих фізичних якостей, забезпечується єдність загальної та спеціальної фізичної підготовки студентів.

Вікторія Віталіївна Ганшина

Керівник

Вікторія Віталіївна Ганшина

Старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту