Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Кафедра ЕК є профілюючою, випускаючою кафедрою для цільової підготовки по спеціальностям:

  • 051 – Економіка, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти і другий (магістерський) рівень віщої освіти, галузі знань 05 -«Соціальні та поведінкові науки», спеціалізації Економічна кібернетика;
  • 073 – Менеджмент, другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 – «Управління та адміністрування», спеціалізації Управління фінансово-економічною безпекою.

Кафедра ЕК здійснює навчальну, методичну, організаційну та наукову діяльність в галузях знань  07 – «Управління та адміністрування» напряму специфічні категорії та 05 – «Соціальні та поведінкові науки» напряму «Економіка підприємства», підготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів народного господарства, науково-педагогічних кадрів.

Підготовку фахівців в галузях «Соціальні та поведінкові науки» та «Управління та адміністрування» відповідно до навчального плану, погодженому з європейськими партнерами (польським і фінським університетами), кафедра почала ще декілька років тому. Кафедра щорічно адаптує навчальні плани до міжнародних стандартів і вимог.

Технологічний прогрес значно змінив нашу економіку і цей процес невпинний. Тому проведення науково-дослідних робіт та робіт з науково-практичного співробітництва в галузі розробки та впровадження сучасних систем та технологій в галузях підготовки та реалізації ефективних рішень економічних проблем на підставі економіко-математичних методів і моделей з використанням спеціалізованих апаратних і програмних засобів та фінансово-економічної безпеки, підготовку науково-педагогічних кадрів весь час вдосконалюється. Для цього кафедра має навчально-наукову лабораторію моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях, навчальну мультимедійну лабораторію економічної кібернетики та навчальну лабораторію управління економічною безпекою.

Кафедра ЕК веде перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів народного господарства, науково-педагогічних кадрів, їх стажування, в тому числі і за кордоном, впроваджує наставництво. Організує взаємодію з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовку до видання наукової та навчально-методичної літератури. Надає відгуки щодо дисертаційних робіт та авторефератів дисертаційних робіт за профілем кафедри, які надійшли до університету. Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, організацію роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри.

Кафедра приймає участь у роботі методичних комісій Міністерства освіти і науки України щодо розробки державних стандартів освіти та інших нормативних документів, які стосуються цільової підготовки по спеціальності 051 – Економіка, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти і другий (магістерський) рівень віщої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціалізації Економічна кібернетика та по спеціальності 073 — Менеджмент, другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 – «Управління та адміністрування», спеціалізації Управління фінансово-економічною безпекою, управління проектами. Кафедра формує списки технічних засобів, обладнання, матеріалів, тощо щодо забезпечення діяльності кафедри.

Співробітники кафедри проводять  спеціальні заняття для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи. Також співробітники кафедри беруть участь у роботі приймальної комісії університету.

Тетяна Василівна Полозова

Зав. кафедри

Тетяна Василівна Полозова

Завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, член НМР, доктор економічних наук, професор

Контакти

Корпус I, другий поверх, кімн. 201 – 204

+38(057)7021490

d_eces@nure.ua

eces.nure.ua