НДЛ „Проектування та діагностика комп’ютерних систем та мереж”

Відкрито у 2001 році при кафедрі АПОТ як НДЛ, діяльність якої спрямована на підтримку наукових шкіл:

  • «Технічна діагностика та автоматизоване проектування засобів комп’ютерної інженерії» (науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Кривуля Г.Ф.);
  • «Проектування та технічна діагностика цифрових систем на кристалах, комп’ютерів та мереж», «Технології мозкоподібних і квантових обчислювальних процесів у кіберпросторі» (науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Хаханов В.І.).

Перспективні сучасні напрями: квантовий та memory-driven комп’ютинг.

У межах НДЛ викладачі, наукові співробітники, студенти, аспіранти та молоді вчені кафедри АПОТ беруть участь у виконанні міжнародних проектів та науково-дослідних робіт:

  1. Проект TEMPUS «Curricula Development for new speciality Master of Engineering in MEMS/NEMS Design” (MastMst)» сумісно з університетом «Львівська політехніка», Київським національним університетом, Технічним університетом м. Лодзь (Польща), Ліонським університетом (Франція), Університетом м. Ільменау (Німеччина), Університетом м. Павія (Італія) на 2012 – 2016 рр. – керівники: д.т.н., проф. Хаханов В.І., д.т.н., проф. Чумаченко С.В.
  2. НДР 268 (№ ДР 0112U000209), 2012–2014 рік, «Персональний віртуальний кіберкомп’ютер та інфраструктура аналізу кіберпростору», http://openarchive.nure.ua/ handle/document/3874;
  3. НДР 297 (№ДР 0115U-000712) «Кіберфізична система – «Розумне хмарне управління транспортом» (Cyber Physical System – Smart Cloud Traffic Control)», 2015 – 2017; http://openarchive.nure.ua/ handle/document/5747;
  4. НДР 316 «Розумний Кібер Університет – Cloud-Mobile сервіси управління науково-освітніми процесами», 2017 – 2019 (наказ МОН №1296 від 31.10.2016).
Володимир Іванович Хаханов

Головний науковий співробітник

Володимир Іванович Хаханов

Головний науковий співробітник кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки, голова спеціалізованої вченої ради, IEEE Senior Member, д.т.н., професор

Контакти

Головний корпус,

3 поверх,

кімната 320

Тел.: +38 (057) 702-13-36

d_ad@nure.ua