День знайомства з ХНУРЕ

Спеціальність та освітня програма:Анотація:Посилання на Гугл-міт кімнату
Спеціальність 051 – ОП Економічна кібернетика Освітня програма «Економічна кібернетика» – це поєднання знань з функціонування бізнес-середовища та сучасних інформаційних технологій. Як перетворити технологію на гроші?! Як добувати економічну інформацію, витягувати звідти сенси та на цій основі приймати рішення?! Які інструменти сучасного кібер-середовища стануть на годі через 5-10 років?! Відповіді на ці та інші запитання ти отримаєш під час онлайн-зустрічі в рамках проєкту «День знайомства з ХНУРЕ»Гугл-міт кімната: Початок – 11:20
Спеціальність 113 – ОП Прикладна математика
Спеціальність 124 – ОП Системний аналіз
Короткий опис спеціальності 113 Прикладна математика:
Випускники спеціальності “Прикладна математика” є фахівцями в розробці інформаційних технологій та інформаційних систем, моделюванні процесів і явищ, розробці теоретичних основ математичного та програмного забезпечення обробки інформації, математичного та комп’ютерного моделювання складних технічних, економічних, екологічних та соціальних систем.
Короткий опис спеціальності 124 Системний аналіз:
Випускники спеціалізації “Системний аналіз” є фахівцями в розробці інформаційних технологій, інформаційних систем та систем підтримки прийняття рішень. Фахівці з системного аналізу спираються на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів і застосовують системний підхід при аналізі та вирішенні проблем в складних технічних, економічних, екологічних системах.
Гугл-міт кімната: Початок – 11:20
Спеціальність 151 – ОП Системна інженерія
Спеціальність 151 – ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Короткий опис спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:
Сучасна Hi-Tech спеціальність, яка поєднує класичну інженерну освіту в області автоматизації з поглибленим освоєнням комп’ютерних технологій і спеціального програмного забезпечення, а саме:
– автоматику і інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технологіі;
– архітектуру і програмування промислових контролерів;
– 3D-моделювання та мехатроніку;
– програмно-технічні комплекси АСУ ТП і технічні засоби автоматизації;
– розробку програмного забезпечення в області IndustrialAutomationSystems, Industrial Internet of Things, CALS, автоматизації бізнес-процесів.
Гугл-міт кімната: Початок – 11:20
Спеціальність 152 – ОП Якість продукції, процесів та програмного забезпечення Освітня програма “Якість продукції, процесів та програмного забезпечення” в рамках 152-ї спеціальності. Освітлюємо актуальні питання для абітурієнтів: Ким будуть працювати? Де будуть працювати? Що будуть вивчати? Перспективи співпраці з європейськими університетами. В зустрічі беруть участь: студенти молодших та старших курсів, випускники, викладачі.Гугл-міт кімната: Початок – 11:20
Спеціальність 152 – ОП Інженерія оптоінформаційних і лазерних систем Твоє майбутнє починається сьогодні, отримай сучасну освіту за програмою ІОЛС. Оптоінформатика та фотоніка – оптичні та квантові системи збору, обробки, відображення та передачі інформації. Квантові системи захисту конфіденційної інформації. Оптичні та квантові комп’ютери. Створення лазерної нанорозмірної техніки медичного призначення. Розробка систем розпізнавання образів та ідентифікації особи. Лазерна техніка медичного, військового та інформаційного призначенняГугл-міт кімната: Початок – 11:20
Спеціальність 153 – ОП Мікро- та наноелектроніка Спеціальність 171 – ОП Електронні пристрої та системи
171 – Електроніка – це матеріальна основа сучасної цивілізації. Наприклад: розумний будинок, сучасні електромобілі, системи енергозабезпечення та мобільного зв’язку, IoT, робототехніка, усі гаджети і т.п. 153 – Мікро- та наносистемна техніка, окремий напрямок електроніки, спрямований на освоєння наносвіту.Гугл-міт кімната: Початок – 11:20
Спеціальність 163 – ОП Біомедична інженерія Спеціальність 163 – Біомедична інженерія, є найсучаснішою та затребуваною спеціальністю ХХІстоліття, що поєднуємедичні, технічні та комп’ютерні науки, унікальність котрої забезпечуєтьсяпоєднанням медичної апаратури та штучного інтелекту. Освітня програма«Біомедична інженерія» відповідає міжнародному визначенню спеціальності «Biomedical Engineering» вуніверситетах країн Європи та США. Кафедра забезпечує підготовку фахівців за першим(бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктор філософії) рівнямивищої освіти та отриманням диплому європейського зразка. Є міжнародні проєкти DAAD ERASMUS+ дляобміну студентами та академічної мобільності між нашим та європейськимиуніверситетами. На кафедрі є найсучасніше медичне обладнання для різнихгалузей медицини, екології, протезування та реабілітації, інклюзивної освіти,телемедицини, унікальні технології віртуальної та доповненої реальності, 3D сканування і біопринтингу, тренінгові і роботизованісистеми та біомедичні тренажери.Гугл-міт кімната: Початок – 11:20
Спеціальність 171 – ОП Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа Спеціальність 172 – ОП Медіаінженерія
Хочете дізнатися, що відбувається по той бік екрана? Концерту, інстаграму, ютубу, комп’ютерної гри? І хто такі ці люди – медіаінженери, які стоять за кожним шоу або серіалом? Спеціально для вас кафедра Медіаінженеріі та інформаційних радіоелектронних систем представляє унікальну перезентацію про підготовку технічних фахівців у цій творчій сфері!Гугл-міт кімната: Початок – 11:20
Спеціальність 172 – ОП Радіотехніка Радіотехніка є основою інформаційно-комп’ютерних технологій, які охоплюють всі проблеми передачі, прийому, обробки та зберігання інформації, а об’єкт наукової діяльності фахівця – наукове вивчення механізмів, систем і комплексів управління, а також розробка, технічне обслуговування та вдосконалення комп’ютеризованих систем обробки інформації.
Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Радіотехніка:
1. Базові знання з теорії радіотехнічних ланцюгів, сигналів і електромагнітних полів;
2. Вміння працювати з пакетами програм для комп’ютерного проектування радіоелектронних схем, в тому числі СВЧ-діапазону, які знаходять застосування в сфері інформаційних радіо-технологій (GPS / ГЛОНАСС, Wi-Fi, Wi-Max, інші мережі з радіо-доступом, технології безконтактних платежів, цифрове телебачення, супутниковий зв’язок і телебачення, технології спеціального призначення);
3. Вміння з програмування мікроконтролерів;
4. Знання з економічних і соціально-правових дисциплін, які відповідають спеціальності;
5. Навички розробки радіотехнічних пристроїв і систем;
6. Навички по ремонту радіоапаратури;
7. Навички з монтажу обладнання зв’язку, радіомовлення і телебачення.
Гугл-міт кімната: Початок – 11:20
Спеціальність 172 – ОП Інформаційно-мережна інженерія В рамках освітньої програми студенти вивчають принципи побудови, функціонування, підтримки, супроводу, моніторингу та проектування сучасної мережної інфраструктури. Бакалаври отримують базові знання з основних мережних технологій (комп’ютерні мультисервісні мережі, мережі доступу, транспортні мережі, мережа Інтернет, мережі мобільного зв’язку, Інтернет речей) і технологій створення програмного забезпечення та обробки інформації (бази даних, web-програмування, аналіз даних і т. п.), даються поглиблені знання в області системного адміністрування комп’ютерних мереж як локального так і глобального рівня, в тому числі підтримки, супроводу та моніторингу хмарних і розподілених обчислювальних ресурсів.Гугл-міт кімната: Початок – 11:20
Спеціальність 172 – ОП Інфокомунікаційна інженерія В рамках освітньої програми студенти вивчають основні принципи побудови і функціонування інфокомунікаційної інфраструктури існуючих і перспективних глобальних, національних, регіональних, мегаполісних, корпоративних, локальних ІТ-мереж (проводові та безпроводові, в тому числі, сенсорні, Wi-Fi, WiMax, LiFi, P2P та інш.), мереж мобільного зв’язку (2G / 3G / 4G / 5G), цифрового телебачення, когнітивного радіо, фіксованого, супутникового зв’язку, транспортних та комутаційних систем маршрутизації трафіку. Студенти вивчають комп’ютерне моделювання, мережеве програмування, планування, проектування та адміністрування апаратно-програмних комплексів мереж (розробка Web-додатків на платформі .Net, Java Programming, javascript, HTML5, CSS3, BootStrap, Manual QA + English for IT та інш.), стандарти технологій, менеджмент, аутсорсинг, бізнес-процеси, системи управління в інфокомунікаціях, інформаційні технології, Інтернет-технології (Web-сервиси, хмарні обчислення, Internet @ Things і інші), контенти послуг сервіс-провайдерів, сервіс-операторів, кібербезпеку та захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах і мережах на базі ІТ-академій, навчально–наукових центрів та міжнародних компаній (Cisco, Ericsson, CS (Oracle, Nure ITAcademy), Mikrotik, Avaya, D-link, Samsung, Alcatel, AT@T, Monis та інші).Гугл-міт кімната: Початок – 11:20
Спеціальність 172 – ОП Радіоелектронні засоби вбудованих систем Спеціальність 173 – ОП Вбудовані системи авіоніки
Високотехнологічні освітні програми напряму Embedded (вбудовані системи) спеціальностей 172 та 173″
– комплексна підготовки майбутніх фахівців і набуття ними навичок розробки як «заліза», так і програмного забезпечення для нього;
– як розробляти програмне забезпечення для різноманітних спеціалізованих систем
– які технології проектування embedded systems (вбудованих систем) – одного із найскладніших ІТ-напрямків, який займається розробкою вбудованих рішень та програмного забезпечення для них.
Гугл-міт кімната: Початок – 11:20
Спеціальність 121 – ОП Програмна інженерія Освітня програма “Програмна інженерія” –
орієнтована на підготовку фахівців, залучених до розробки, налагодження, тестування працездатності, модифікації програмного забезпечення. Випускники спеціальності покликані реалізовувати всі етапи створення програмного забезпечення для замовника: визначення та аналізу вимог замовника, проектування архітектури програмної системи, детального проектування, конструювання, комплексування програмних засобів, їх тестування, інсталяції, підтримки, супроводу, а також сприяти своєчасній заміні / виведенню програмних засобів з експлуатації.
Гугл-міт кімната: Початок – 12:20
Спеціальність 122 – ОП Інформатика
Спеціальність 122 – ОП Комп’ютерні науки та технології
Спеціальність 122 – ОП Штучний інтелект
Спеціальність 122 – ОП Інформаційні технології управління
Головні ідея та зміст освітньої програми Комп’ютерні науки та технології – це раціональне збалансоване поєднання навчання з базових класичних комп’ютерних наук та сучасних комп’ютерних технологій, які використовують сьогодні в своїй роботі ІТ-компанії України і світу при розробці комп’ютерних систем різного призначення.
Презентація освітньої програми Інформаційні Технології Управління (ІТУ). Якщо Ви бажаєте стати висококласним професіоналом в галузі управління і реалізації проектів з розробки сучасних інформаційних систем, то відвідайте нашу презентацію та приходьте навчатися на кафедру Інформаційних Управляючих Систем Чекаємо на Вас!
Гугл-міт кімната: Початок – 12:20
Спеціальність 123 – ОП Комп’ютерна інженерія Технологічна сфера: знання комп’ютерів, їх збирання, тестування та ремонту, програмування, інтернет-сервісів і мобільних технологій.
Математична сфера: проектування програмних додатків і розумних апаратних пристроїв, кібербезпека, антивіруси, проектування цифрових систем на кристалах і комп’ютерних мереж.
Сфера програмування для ринку праці: C ++, Java, Python, .NET, C #, VHDL, Verilog, System C.
Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Комп’ютерна інженерія:
1. Розробка і обслуговування систем і мереж під управлінням Windows, Unix, Linux.
2. Створення бездротових засобів комунікації, розробка програмних продуктів за допомогою мовних засобів високого і низького рівнів C ++, С #, Java, Python, Assembler і мікромініатюрних цифрових систем на кристалах.
3. Розробка користувальницьких і системних інтерфейсів, апаратних і програмних компіляторів, інтелектуальних систем програмування та проектування баз знань.
4. Аналітика великих даних.
5. Проектування хмарних сервісів і мобільних додатків, розумних пристроїв, інтегрованих з Інтернет мережами.
Гугл-міт кімната: Початок – 12:20
Спеціальність 125 – ОП Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Спеціальність 125 – ОП Системи технічного захисту інформації
Спеціальність 125 – ОП Управління інформаційною безпекою
Кібербезпека – набір засобів, стратегій, принципів забезпечення безпеки, гарантій безпеки, підходів до управління ризиками, дій, професійної підготовки, страхування і технологій, які використовуються для захисту кіберсередовища, ресурсів організацій і користувачів. Кібербезпека передбачає досягнення і збереження властивостей безпеки у ресурсів організації або користувачів, спрямованих проти відповідних кіберзагроз.Гугл-міт кімната: Початок – 12:20
Спеціальність 126 – ОП Інформаційні технології інтернету речей Інтернет речей – це концепція, яка поєднує в одну сферу програмування та технічні пристрої. Об’єктами діяльності бакалавра за освітньою програмою Інформаційні технології Інтернету речей (ІТІР) спеціальності 126 Інформаційні системи та технології є теоретичні й методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності; принципи оптимізації, моделі і методи прийняття рішень за умов невизначеності; закономірності розбудови та проектування інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій; створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління; автоматизація бізнес-процесів та інших складних об’єктів тощо.Гугл-міт кімната: Початок – 12:20
Спеціальність 186 – ОП Видавнично-поліграфічна справа Творча спеціальність у технічному університеті – це 186 Видавництво та поліграфія. В рамках цієї спеціальності вивчаються методи розробки дизайну, проектування та технології виготовлення друкованих та електронних мультимедійних видань, мультимедійних інформаційних продуктів; проектування та розробка WEB-систем (WEB-дизайн, UI/UX) та мобільних додатків. При підготовці фахівців приділяється велика увага, не тільки традиційним друкарським технологіям, але й розробці електронних, мультимедійних видань та інформаційних продуктів, електронних підручників з елементами анімації та мультимедіа, WEB-систем, включаючи проектування UI/UX інтерфейсів, мобільних додатків з можливостями анімації, доповненої та віртуальної реальності, розробці комп’ютерних ігор з використанням 2D- та 3D-графіки.Гугл-міт кімната: Початок – 12:20
Cпеціальності заочної форми навчанняГугл-міт кімната: Початок – 12:20