“Новий колегіум”. Науковий інформаційний журнал

 

Реєстраційне свідоцтво: Cерія КВ № 23669-13509 ПР від 9 листопада 2018 року.

Журнал заснований і видається з 1999 року.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

 

ISSN 1562-529Х (Print)

"Новий колегіум". Науковий інформаційний журнал

Засновники:

  • Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ);
  • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (ХНПУ).

 

Основні наукові напрямки журналу:

  • педагогіка;
  • освіта та суспільство;
  • організація та управління освітою;
  • методологія освіти.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (освітні науки). Затверджено наказом МОНУ від 02.07.2020 № 886. Спеціальності: 011, 014, 015, 016 (педагогічні науки).

Статті проходять зовнішнє та внутрішнє рецензування.

Концепція видання передбачає побудову єдиного інформаційного простору в галузі освіти, висвітлення можливостей українських та зарубіжних закладів освіти усіх форм і типів, популяризацію нових освітніх технологій тощо.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Електронну версію журналу включено до  Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Архів номерів розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Мова видання: українська, англійська.

Сфера розповсюдження – загальнодержавна та зарубіжна.

На всі опубліковані в журналі статті встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory,  OCLC WorldCat ,  ResearchBib ,  Index Copernicus ,  Google Scholar ,  ERIH PLUS , BASE (Bielefeld Academic search Engine),
ROAD,  OpenAIRE ,  Scillit ,  fatcat! ,  Sherpa Romeo ,  OUCI

 

Головний редактор – Юрій Дмитрович Бойчук

Заступник головного редактора – Людмила Олександрівна Бєлова

Відповідальний редактор – Ольга Петрівна Котух.

 

Юрій Дмитрович Бойчук

Головний редактор

Юрій Дмитрович Бойчук

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна

Контакти

К. 390,

тел. (057) 702-08-30

 

newcollegium.journal@gmail.com

newcollegium@nure.ua

http://newcollegium.nure.ua/