Журнал “Новий колегіум”

НОВИЙ КОЛЕГІУМ” – науково-інформаційний журнал

Співзасновники:

 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди.

Видається з 1999 року.

Реєстраційне свідоцтво серія КВ №16592-5064 ПР від 30 квітня 2010 р.

Основні наукові напрямки журналу:

 • педагогіка;
 • освіта та суспільство;
 • організація та управління освітою;
 • методологія освіти.

Мова видання – українська, російська, англійська.
Сфера розповсюдження – загальнодержавна та зарубіжна.

Всі статті підлягають зовнішньому та внутрішньому (членами редколегії) рецензуванню.

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України: постанова МОН №326 від 04.04.2018 р.

Періодичність видання – 1 раз на квартал.

Індекс в Каталозі передплатних видань України – 22863.

«Новий Колегіум» видається за сприяння Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківської області та Харківського університетського консорціуму, за підтримки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Концепція видання передбачає побудову єдиного інформаційного простору в галузі освіти, висвітлення можливостей українських та зарубіжних закладів освіти усіх форм і типів, популяризацію нових освітніх технологій тощо. За результатами Всеукраїнського конкурсу «Вища школа-2008» «Новий Колегіум» нагороджено Дипломом 1 ступеня з врученням золотої медалі.

Журнал входить до наукометричної бази National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV).

Головний редактор – Прокопенко Іван Федорович.
Заступник головного редактора – Бєлова Людмила Олександрівна
Відповідальний редактор – Котух Ольга Петрівна.

Редакційна рада:

 • Астахова Валентина Ілларіонівна – Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», радник ректора,          доктор історичних наук, професор
 • Бабічев Анатолій Валерійович    –    Харківська обласна державна адміністрація,заступник голови –
 • керівник апарату,       кандидат наук з державного управління
 • Бакіров Віль Савбанович   –  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, ректор,      доктор соціологічних наук, професор, академік НАН Украины, член-кореспондент НАПН України
 • Бєлова Людмила Олександрівна  –   Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, директор,            доктор соціологічних наук, професор
 • Бойчук Юрій Дмитрович   –  Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, проректор,      доктор педагогічних наук, професор
 • Гриньова Валентина Миколаївна –  Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
 • Даниленко Віктор Якович  – Харківська державна академія дизайну та мистецтв, ректор,      доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України
 • Євтух Микола Борисович  –  Інститут педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник,            доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України
 • Золотухіна Світлана Трохимівна  –  Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
 • Іонова Олена Миколаївна  – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, завідувач кафедри,     доктор педагогічних наук, професор
 • Коваленко Олена Едуардівна     –     Українська інженерно-педагогічна академія, ректор,        доктор педагогічних наук, професор
 • Лісовий Володимир Миколайович     –       Харківський національний медичний університет, ректор,            доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної медичної академії України
 • Нанка Олександр Володимирович  – Харківський національний університет сільського господарства імені Петра Василенка, ректор,     кандидат технічних наук, доцент, академік Української національної академії наук екологічних технологій
 • Панченко Сергій Володимирович – Український державний університет залізничного транспорту, ректор,            доктор технічних наук, професор
 • Пономаренко Володимир Степанович   –   Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, ректор,        доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України
 • Пономарьова Галина Федорівна   –  Харківська гуманітарно-педагогічна академія, ректор,     доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти
 • Прокопенко Іван Федорович – головний редактор     –    Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, ректор,  доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України
 • Садковий Володимир Петрович   –  Національний університет цивільного захисту України, ректор,            доктор наук з державного управління, професор
 • Сидоренко Олександр Леонідович  –  Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти, директор,            доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України
 • Семенець Валерій Васильович   –    Харківський національний університет радіоелектроніки, ректор,            доктор технічних наук, професор
 • Сокол Євген Іванович    –     Національний технічний університет «ХПІ», ректор,      доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
 • Сокуренко Валерій Васильович   –  Національний університет внутрішніх справ, ректор,      доктор юридичних наук, доцент
 • Тацій Василь Якович     –      Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ректор,            доктор юридичних наук, професор академік НАН України
 • Туренко Анатолій Миколайович  –  Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ректор,            доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України
 • Черевко Олександр Іванович     –     Харківський державний університет харчування та торгівлі, ректор,            доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук, академік Міжнародної академії холоду, академік Інженерної академії України
 • Шкодовський Юрій Михайлович   –  Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури, ректор,  доктор архітектури, професор, дійсний член академії архітектури України

ISSN 1562-529Х

Журнал "Новий колегіум"

Іван Федорович Прокопенко

Головний редактор

Іван Федорович Прокопенко

Головний редактор науково-інформаційного журналу "Новий колегіум", доктор педагогічних наук, професор

Контакти

К. 390,

тел. (057) 702-08-30,

newcollegium.journal@gmail.com