“Новий колегіум”. Науково-інформаційний журнал

Науковоінформаційний журнал «Новий Колегіум»

 

Реєстраційне свідоцтво: Cерія КВ № 23669-13509 ПР від 9 листопада 2018 року.

Журнал заснований і видається з 1999 року.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

 

ISSN 1562-529Х

"Новий колегіум". Науково-інформаційний журнал

Засновники:

  • Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ);
  • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (ХНПУ);
  • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарІ НАДУ);
  • Приватна фірма «Колегіум».

Основні наукові напрямки журналу:

  • педагогіка;
  • освіта та суспільство;
  • організація та управління освітою;
  • методологія освіти.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», педагогічні науки (затверджено наказом МОНУ від 02.07.2020 № 886).

Статті проходять зовнішнє та внутрішнє рецензування.

Концепція видання передбачає побудову єдиного інформаційного простору в галузі освіти, висвітлення можливостей українських та зарубіжних закладів освіти усіх форм і типів, популяризацію нових освітніх технологій тощо.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Архів номерів розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Сфера розповсюдження – загальнодержавна та зарубіжна.

На всі опубліковані в журналі статті встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз:  бібліотека України ім. В.И. Вернадського, Google Scholar, Index Copernicus, Платформа «Наукова періодика України».

 

Головний редактор – Юрій Дмитрович Бойчук

Заступник головного редактора – Людмила Олександрівна Бєлова

Відповідальний редактор – Ольга Петрівна Котух.

 

Юрій Дмитрович Бойчук

Головний редактор

Юрій Дмитрович Бойчук

Головний редактор науково-інформаційного журналу "Новий Колегіум", доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна

Контакти

К. 390,

тел. (057) 702-08-30

newcollegium.journal@gmail.com

http://newcollegium.nure.ua/