Журнал “Новий колегіум”

Науковоінформаційний журнал «Новий Колегіум»

 

Реєстраційне свідоцтво: Cерія КВ № 23669-13509 ПР від 9 листопада 2018 року.

Журнал заснований і видається з 1999 року.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

 

ISSN 1562-529Х

Журнал "Новий колегіум"

Засновники:

  • Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ);
  • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (ХНПУ);
  • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарІ НАДУ);
  • Приватна фірма «Колегіум».

Основні наукові напрямки журналу:

  • педагогіка;
  • освіта та суспільство;
  • організація та управління освітою;
  • методологія освіти.

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук.

Статті проходять зовнішнє та внутрішнє рецензування.

Концепція видання передбачає побудову єдиного інформаційного простору в галузі освіти, висвітлення можливостей українських та зарубіжних закладів освіти усіх форм і типів, популяризацію нових освітніх технологій тощо.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Архів номерів розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Сфера розповсюдження – загальнодержавна та зарубіжна.

На всі опубліковані в журналі статті встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз:  бібліотека України ім. В.И. Вернадського, Google Scholar, Index Copernicus, Платформа «Наукова періодика України».

 

Головний редактор – Іван Федорович Прокопенко, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, ректор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Заступник головного редактора – Людмила Олександрівна Бєлова

Відповідальний редактор – Ольга Петрівна Котух.

 

Іван Федорович Прокопенко

Головний редактор

Іван Федорович Прокопенко

Головний редактор науково-інформаційного журналу "Новий колегіум", доктор педагогічних наук, професор

Контакти

К. 390,

тел. (057) 702-08-30

newcollegium.journal@gmail.com

http://newcollegium.nure.ua/