U-Multirank

U-Multirank

Позиції ХНУРЕ у рейтингу «UMultirank» (вкладка  UMultirank )


Порівняння позиції ХНУРЕ з іншими навчальними закладами за різними індикаторами (2020 рік):

  1. Викладання та навчання U-Multirank_Teaching&Learning
  2. Дослідження U-Multirank_Research
  3. Передача знань U-Multirank_Knowledge_Tranfer
  4. Міжнародна орієнтація U-Multirank_International Orientation
  5. Регіональна залученість U-Multirank_Regional_Engagement

Рейтинг за всіма індикаторами (2020)

 


 

 


«UMultirank» заснований Центром вищої освіти (Німеччина), Центром вивчення політики вищої освіти (Голландія) на замовлення Європейської Комісії. Система нового багатовимірного рейтингу (U-Multirank) була офіційно прийнята в кінці січня 2013 року в Дубліні Європейським Союзом в якості альтернативи вже усталеним рейтинговим системам. Основною метою «U-Multirank» є формування об’єктивного уявлення про різні сфери діяльності вузів. По суті, рейтинг є унікальною базою даних провідних університетів світу. Це дозволяє абітурієнтам, студентам та іншим зацікавленим особам порівнювати університети за різними параметрами. Зокрема, за допомогою інструментарію рейтингової системи можна формувати вибірку навчальних закладів за своїми уподобаннями (країна, працевлаштування випускників, рівень освіти тощо).

На відміну від інших рейтингів «U-Multirank» не формує плоскої таблиці з присвоєнням порядкового номера. Користувач може самостійно вибудувати градацію, в залежності від уподобань.

Дані ранжуються відповідно до п’яти критеріїв: викладання і успішність, дослідження, обмін досвідом, міжнародна орієнтація і регіональне значення. При цьому щороку передбачається оцінювання різних «профілів» (підготовка студентів за спеціальностями) вузу, які визначаються Оргкомітетом рейтингу.

Перший випуск U-Multirank вийшов в 2014 році. Він включав в себе більше 850 університетів з більш ніж 70 країн. Університети могли бути ранжовані за чотирма предметних областях: машинобудування, електротехніка, бізнес-дослідження, фізика.

У випуск рейтингу 2020 року увійшло 1800 університетів з 92 країн. Кількість предметних областей, за якими можуть бути ранжовані університети, розширено до 16: бізнес-дослідження, біологія, історія, комп’ютерні науки (інформатика), математика, медицина, психологія, соціальна робота, соціологія, хімія, економіка і інженерні науки, які поділяються на цивільне будівництво, машинобудування, виробничі технології, хімічні технології та електротехніка.

U-Multirank є одним з найбільш глобальних рейтингів університетів.

 

Каталог індикаторів рейтингу U-Multirank

Глосарій термінів рейтингу U-Multirank

U-Multirank

U-Multirank

 

 

Позиція ХНУРЕ у рейтингу 2018 рік (за всіма індикаторами)

Позиція ХНУРЕ у рейтингу 2019 рік (за всіма індикаторами)