THE University Impact Rankings

ХНУРЕ включено у Times Higher Education University Impact Ranking 2019

 

 

Рейтинг кращих університетів світу (THE World University Rankings) – глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг кращих університетів світового значення за версією британського видання Times Higher Education.

Рейтинг Times Higher Education (THE) вважається одним з найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. Рейтинг розроблений в 2010 році Times Higher Education спільно з Thomson Reuters в рамках глобального проекту Global Institutional Profiles Project і прийшов на зміну популярному рейтингу World University Rankings, який випускався з 2004 року Times Higher Education спільно з компанією Quacquarelli Symonds. У свою чергу Quacquarelli Symonds з 2010 року випускає рейтинг кращих університетів світу під назвою QS World University Rankings, який також вважається одним з провідних в цій галузі.

Рівень досягнень університетів оцінюється на підставі результатів комбінації статистичного аналізу їх діяльності, а також результатів щорічного глобального експертного опитування представників міжнародної академічної спільноти і роботодавців. Критеріями відбору експертів для опитування служить наукометричний аналіз продуктивності та цитованості, а також викладацька та наукова діяльність у вищих навчальних закладах, наявність не менше 50 опублікованих наукових робіт та інші критерії. В ході опитувань експерти обирають з шести тисяч установ тільки кращі, на їхню думку, вищі навчальні заклади, а також найсильніші університети для продовження освіти на магістерському і докторському рівнях.

Аналіз діяльності вищих навчальних закладів складається з 13 показників. Основними критеріями вимірювання служать міжнародна студентська та викладацька мобільність, кількість міжнародних стипендіальних програм, рівень наукових досліджень, внесок в інновації, цитованість наукових статей, рівень освітніх послуг тощо.

Наразі ХНУРЕ рейтингується у THE University Impact Rankings – один з п’яти українських ЗВО.

Сторінка ХНУРЕ у THE University Impact Rankings.


Методологія University Impact Rankings 2019

Рейтинг впливу університетів вимірює успіхи університетів світу в досягненні цілей ООН у галузі сталого розвитку.

Використано відкалібровані індикатори для всебічного та збалансованого порівняння за такими напрямками:

дослідження (research),

аутріч (outreach) – робота по охопленню соціальними послугами цільової групи (як правило, соціально незахищеної),

управління (stewardship) – відповідальне планування і управління ресурсами: навколишнім середовищем, природою, економікою, здоров’ям, власністю, інформацією тощо.


З 17 Цілей сталого розвитку експертами з ТНЕ у першому виданні рейтингу оцінювалася успішність університетів по 11 з них:

3 – Міцне здоров’я і благополуччя

4 – Якісна освіта

5 – Гендерна рівність

8 – Гідна праця та економічне зростання

9 – Промисловість, інновації та інфраструктура

10 – Скорочення нерівності

11 – Сталий розвиток міст та спільнот

12 – Відповідальне споживання і виробництво

13 – Пом’якшення наслідків зміни клімату

16 – Мир, справедливість та сильні інститути

17 – Партнерство в інтересах сталого розвитку.

Університети могли надавати дані по максимально можливій кількості ЦСР.

У рейтинг включався будь-який університет, що надав дані про ЦСР 17 і, щонайменше, по трьох інших ЦСР.

Підсумковий бал університету в загальному рейтингу розраховується шляхом додавання його балів за ЦСР 17 до трьох кращих цілей з решти десяти. На ЦСР 17 припадає 22% загального бала, на інші цілі по 26%.  Це означає, що різні університети оцінюються на основі різного набору ЦСР у залежності від їх спрямованості.

Оцінка по кожній цілі масштабована таким чином, що найвища оцінка становить 100.

Індикатори наукових досліджень отримані з даних, наданих Elsevier. Це документи зі Scopus, що відносяться до даної ЦСР. Як і в Світовому рейтингу використано п’ятирічне вікно даних: 2013-2017 рр.  Показники щодо патентів (ЦСР 9), відображає строк публікації патентів, а не до термін самого дослідження.

Показники, що змінюються у  залежності від діапазону – наприклад, кількість випускників з медичним ступенем – нормалізуються за розміром університету.

Показники категорії аут річ щодо заходів та ініціатив – наприклад, існування програм наставництва, надання безоплатних медичних послуг, волонтерства, освіти протягом усього життя, вимагають надання доказів. У цих показниках віддавалась перевага доказам, які є публічними (посилання на заходи). Ці показники не нормуються за розміром.

Докази проходили перехресну перевірку у випадках невизначеності. Докази не повинні бути вичерпними, вони можуть бути прикладами, які демонструють найкращу практику в університеті.

У рейтингу використовувались дані з січня по грудень 2017 року.

Обов’язковою умовою включення в рейтинг була підготовка і бакалаврів і магістрів, а також підтвердження визнаного органу з акредитації.


МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ РЕЙТИНГУ THE WORLD UNIVERSITY 


Рейтинг українських ЗВО THE University Impact Rankings 2019 року

 

THE University Impact Rankings