051 – Економіка (PhD)

Тематика наукових досліджень:
– теоретико-методологічні проблеми математичного моделювання соціально-
економічних систем;
– моделі та методи програмно – цільового управління економічними системами і
процесами;
– математичні моделі економічної динаміки;
– прогнозування тенденцій і показників розвитку економічних систем і процесів;
– моделювання балансових пропорцій і показників економіки;
– системний аналіз економічних процесів;
– моделі і методи формування раціональних організаційно-економічних структур і
систем управління в економіці;
– моделювання процесів ефективного використання виробничого потенціалу;
– аналіз, оцінка, моделювання та оптимізація ризику в економіці;
– системи підтримки прийняття рішень;
– економічні й організаційні проблеми інформаційної діяльності, створення
інформаційного простору об'єкта;
– методи та моделі управління проектами інформатизації;
– економічна ефективність розроблення, впровадження та функціонування
інформаційних систем і технологій;
– методи системного аналізу, оптимізації, управління в інформаційних системах;
– системи управління базами даних і знань;
– інструментальні засоби проектування та створення управлінських інформаційних
систем.

Освітньо-наукова програма Навчальний план 2016/2017 Навчальний план 2017/2018 Навчальний план 2018/2019 Навчальний план 2019/2020