Центр технологій дистанційного навчання

Центр технологій дистанційного навчання створено з метою розробки та впровадження в навчальний процес технологій дистанційного навчання. ЦТДН є структурним підрозділом Харківського національного університету радіоелектроніки. ЦТДН знаходиться у безпосередньому підпорядкуванню проректора з навчально-методичної роботи Університету.

Мета та завдання діяльності
Головною метою діяльності ЦТДН є розвиток новітніх технологій дистанційного навчання та створення єдиної системи дистанційної освіти в Харкiвському нацiональному унiверситеті радiоелектронiки.
Також діяльность ЦТДН спрямована на:
формування єдиного освітнього простору,
забезпечення необхідних умов для швидкого навчання та професійної перепідготовки,
запровадження інноваційних педагогічних комп’ютерних і телекомунікаційних методик,
проектування мультимедійних технологій для подальшого виробництва інформаційно–освітніх ресурсів,
розробка і апробація комплексу нормативно-технологічної документації з експертизи інформаційно–освітніх ресурсів.

Основними функціями ЦТДН відповідно до головної мети є:
організація та координація роботи у галузі розробки та впровадження технологій дистанційного навчання у підрозділах Університету;
розробка та затвердження нормативної бази загальної системи ДО в Університеті;
організація роботи з викладачами та співробітниками, що приймають участь у системі ДО;
організація та проведення навчальних семінарів;
організація взаємодії з відповідними установами на регіональному, державному та міжнародному рівнях;
безпосереднє впровадження інформаційних технологій в навчальний процес.

До складу ЦТДН входять:
мультимедійна лекційна аудиторія,
лабораторія дистанційного і віртуального навчання,
методичне відділення,
тестовий центр.

В’ячеслав Олександрович Гребенюк

Керівник

В’ячеслав Олександрович Гребенюк

Директор ЦТДН, старший викладач кафедри штучного інтелекту, член Президії НМР, член ЕАГ з питань ІТ

Контакти

Кімн. 330

38 (057) 702-13-85

ctdl@nure.ua

http://ctdl.nure.ua