Навчальний відділ

– Організація, планування, контроль, аналіз та вдосконалення освітнього процесу;

– узагальнення та поширення передового досвіду навчальної та виховної роботи;

– розробка документів з нормативно-правової бази організації освітнього процесу;

– організація систематичного контролю за проведенням усіх видів навчальних занять;

–  розробка та вдосконалення методик щодо формування розкладу занять;

–  формування і супровід баз даних для розкладу занять;

–  розрахунок навантаження і штатів НПС для кафедр університету;

–  розподіл погодинного фонду між кафедрами університету;

–  формування графіка освітнього процесу;

–  розробка розкладу занять та екзаменаційних сесій для студентів усіх форм навчання та його супровід;

–  формування звітності про підсумки роботи університету за поточний навчальний рік;

–  проведення систематичного контролю за діяльністю кафедр університету та надання необхідної методичної допомоги з питань планування та виконання кафедрами планів навчальної та організаційної роботи;

– організація замовлення та видачі дипломів про вищу освіту, додатків до дипломів та студентських квитків.

Аліна Володимирівна Міхнова

Керівник

Аліна Володимирівна Міхнова

Доцент кафедри інформаційних управляючих систем, начальник навчального відділу, заступник голови НМР, член Асоціації випускників ХНУРЕ, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Головний корпус,
2 поверх, кімн. 2, 4, 4а;
3 поверх,  кімн. 351б, 367а

+38 (057) 702-14-92
+38 (057) 702-16-40
+38 (057) 702-17-37

ed@nure.ua