Проблемна науково-дослідна лабораторія автоматизованих систем управління

Проблемна науково-дослідна лабораторія автоматизованих систем управління (ПНДЛ АСУ) створена згідно з постановою Ради міністрів УРСР № 587 від 18.12.1973 р. та наказом ректора ХІРЕ № 44 від 03.04.1974 р., функціонує як структурний підрозділ НДЧ університету.

Науковий напрямок лабораторії – гібридні системи обчислювального інтелекту для аналізу даних, обробки інформації і керування.

Включає в себе такі напрямки:

  • штучні нейронні мережі зі змінною структурою;
  • системи нечіткого виведення, що навчаються;
  • адаптивні нейро-фаззі системи;
  • нео-фаззі системи;
  • вейвлет-нейронні мережі;
  • еволюційні алгоритмі і нечіткі множини.

Під керівництвом проф. Бодянського Є.В. починаючи з 1985 р., виконується низка держбюджетних фундаментальних НДР, у тому числі на підставі постанов ДКНТ СРСР та Мінвузу СРСР у рамках цільової комплексної та науково-технічної програм та на підставі наказів МОН України за результатами конкурсного відбору проектів.

ПНДЛ АСУ проводить дослідження у тісному контакті з кафедрами та підрозділами університету. У виконанні НДР беруть участь викладачі, докторанти, аспіранти та студенти за сумісництвом.

У рамках комплексних міжкафедральних НДР виконано низку докторських та кандидатських дисертацій аспірантами та докторантами кафедри штучного інтелекту та науковими співробітниками ПНДЛ АСУ.

Проводиться комплекс фундаментальних досліджень, спрямованих на створення теоретичних положень, моделей, методів, архітектур, алгоритмів навчання нових гібридних систем обчислювального інтелекту реального часу, призначених для розв’язання широкого класу задач online інтелектуального аналізу даних високої розмірності та об’ємів з використанням найсучасніших досягнень у цій галузі: Data Science, Data Stream, Evolving Systems, Advanced Fuzzy Clustering, High-Dimensional Clustering. Основні завдання, які вирішуються у ході виконання проектів, це розробка нових швидкодіючих методів та адаптивних моделей нечіткого опрацювання інформації обчислювального інтелекту на основі нео-фаззі та вейвлет-нейро-нео-фаззі технологій для вирішення в online режимі задач емуляції, апроксимації, кластеризації, класифікації, прогнозування за умов апріорної та поточної невизначеності-нечіткості.

Євгеній Володимирович Бодянський

Науковий керівник

Євгеній Володимирович Бодянський

Професор кафедри штучного інтелекту, науковий керівник ПНДЛ АСУ, член спеціалізованої вченої ради, член НТР, IEEE Senior Member, доктор технічних наук, професор

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки

к. 511,

просп. Науки, 14, Харків, Україна, 61166

+380577021890

csrl@nure.ua