Проблемна науково-дослідна лабораторія “Радіолокаційних систем спостереження” (ПНДЛ РЛСС)

Проблемна науково-дослідна лабораторія «Радіолокаційних систем спостереження» (ПНДЛ «РЛСС») утворена з метою подальшого розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в інтересах створення перспективних інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем і наукового забезпечення підготовки фахівців в цій сфері.

Завданнями ПНДЛ «РЛСС» є проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за такими напрямками:

  1. Розробка перспективних методів, алгоритмів і засобів радіолокації.
  2. Адаптивна просторово-часова обробка сигналів на фоні завад в радіолокаційних системах різного призначення.
  3. Захист РЛС різного діапазону хвиль і призначення від пасивних, активних і комбінованих завад.
  4. «Надрозділяючий» просторово-часовий спектральний аналіз.
  5. Пеленгація джерел випромінювань різного походження.
  6. Первинна обробка і вимірювання параметрів метеорадіолокаційних сигналів в допплерівських метеорадіолокаторах.
  7. Теорія і техніка антен.
Валерій Іванович Зарицький

Завідувач

Валерій Іванович Зарицький

Начальник НДЧ, завідувач ПНДЛ "РЛСС", член НТР, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Контакти

кімн. 220-1, 220-4, корпус «Д»

+38 (057) 702-11-38
+38 (057) 702-17-35

valerii.zarytskyi@nure.ua

www.anpre.org.ua