Науково-технічний журнал “Радіоелектроніка та інформатика”

Заснований у 1997 році  Харківським національним університетом радіоелектроніки.

Сфера поширення й категорія читачів: загальнодержавна та зарубіжна.
Статті публікуються українською й російською мовами. Окремі випуски журналу (не перекладні, а оригінальні) видаються англійською мовою за стандартом IEEE.
Мета виходу в світ журналу «Радіоелектроніка та інформатика» – популяризація й пропаганда в середовищі студентів, аспірантів, інженерів, науковців нових наукових напрямків, технологій, ідей, зближення теорії з практикою.

Відповідно до назви журнал відображає науково-практичну діяльність університету, ВНЗ і наукових організацій України, зарубіжжя за напрямками:

  • радіотехніка,
  • електроніка телекомунікації,
  • системи та процеси управління,
  • комп’ютерна інженерія й технічна діагностика,
  • комп’ютерні науки,
  • інформаційні технології в науці, освіті, культурі, медицині, економіці, екології, соціології.

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Cyberleninka, OECSP, OAJI, Scholar Steer, SIS, CiteFactor, TIU Hannover, I2OR, National Library of Ukraine named after Vernadsky V.I. (NBUV).

Журнал входив до переліку наукових фахових видань України у галузi технiчних та фiзико-математичних наук (наказ МОН № 1714 від 12 грудня 2017 р.) до 28.12.2017 року.

З правилами оформлення статей можна ознайомитися на сайті журналу.

ISBN 1563-0064

Володимир Іванович Хаханов

Головний редактор

Володимир Іванович Хаханов

Головний науковий співробітник кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки, голова спеціалізованої вченої ради, IEEE Senior Member, д.т.н., професор

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки

головний корпус, ауд. 321,

просп. Науки, 14, Харків, Україна, 61166

+38 (057) 702-13-26

vladimir.hahanov@nure.ua

Сайт журналу на платформі OJS/PKP

RadioElectronics & Informatics Journal