Крол Семен Леонтійович

Крол Семен ЛеонтійовичКРОЛ Семен Леонтійович
Директор Харківського інженерно-будівельного інституту
(1933–1937)

Як керівник інституту С. Л. Крол зробив дуже багато для поліпшення організації навчального процесу, подальшого зміцнення матеріально-технічної бази інституту. Провідні кафедри інституту отримали в цьому корпусі власні лабораторії. При активній і всебічній підтримці директора була створена науково-технічна бібліотека ХІБІ, почалася активна робота з методичного забезпечення навчального процесу.
Після передачі ХІБІ в відомче підпорядкування Наркомату вугільної промисловості СРСР в 1937 році зусиллями директора були освоєні значні матеріальні ресурси для розширення навчальної та наукової бази інституту.

Розуміючи значимість ведення в вузі науково-дослідницької роботи для підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів, які відповідають найвищим професійним вимогам, Семен Леонтійович Крол надзвичайно багато уваги приділяв цій сфері діяльності інституту. Його стараннями в ХІБІ було не тільки відкрито аспірантуру, а й було надано право присудження наукового ступеня кандидата наук в галузі будівництва та архітектури Вченій раді інституту, одному з перших в СРСР.

Велику турботу С. Л. Крол виявляв також про налагодження і підтримку зв’язків інституту з сучасним будівельним виробництвом, для чого, зокрема, був організований науково-виробничий відділ, який виконував великий обсяг наукових досліджень і проводив консультації з заявками виробничих і проектних організацій.
У тому, що Харківський інженерно-будівельний інститут вийшов до 1937 року на одне з провідних місць серед вузів Харкова, представляючи собою стабільну і поступально розвиваючу структуру, велика і безперечна заслуга його директора Семена Леонтійовича Крола.