Д.64.052.09

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.09 затверджена наказом МОН України № 1412 від 18.12.2018 р.

Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі (технічні науки).

Термін повноважень: від 18.12.2018 р. до 31.12.2020 р.

Паспорт спеціальності 05.12.02 Паспорт спеціальності 05.12.13
Олександр Віталійович Лемешко

Голова ради

Олександр Віталійович Лемешко

Завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, в.о. головного редактора видання "Проблеми телекомунікацій", доктор технічних наук, професор