Порядок подання документів на вступ на базі середньої школи

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ВСТУП ДО ХНУРЕ

Увага! Після отримання в Вашому особистому кабінеті вступника рекомендації на контракт, подайте документи, необхідні для зарахування на бакалавра  на контракт (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) через Гугл-форму Приймальної комісії ХНУРЕ:

Крок 1.  Створи електронний кабінет вступника –  з 01 липня.

Крок 2. Подай через кабінет вступника заяву (заяви)  та мотиваційний лист

– з 29 липня по 23 серпня – для вступників за загальним конкурсом

– та до 16 серпня – для вступників за квотою-2.

Крок 3. Підготуй комплект документів завчасно:

–    Роздрукуй з   кабінету вступника заяву на вступ, заповни її ручкою, підпиши, відскануй та підпиши цей відсканований файл особистим КЕПом  (Інструкція зі створення КЕП: https://www.youtube.com/watch?v=wRY_xi4WVO4&ab_channel=%D0%94%D1%96%D1%8F).

–    Сканкопію паспорта громадянина України.
–    Сканкопію довідки про реєстрацію місця проживання.
–    Сканкопію картки платника податків.
–    Сканкопію військового квитка або приписного свідоцтва (обов’язково для чоловіків з 16,5 років).  У разі відсутності –  напиши письмове зобов’язання про те, що зобов’язуєшся надати приписне свідоцтво впродовж 6 (шести) місяців від початку занять, відскануй його та підпиши КЕПом.
–    Сканкопію свідоцтва про ПЗСО та  Додатка до свідоцтва – за наявності на руках.
–    Файл з цифровим фото вступника.   Вимоги до файлу з фото вступника.
 – Роздрукований, заповнений ручкою, підписаний, відсканований та підписаний КЕПом  Договір на навчанняЗразок заповнення Договору на навчання.

Крок 4. Після отримання рекомендації на бюджет для вступників за квотою (17 серпня) необхідно  виконати умови для зарахування:  не пізніше 10:00   20 серпня – подати документи електронним способом  (або  прибути до ХНУРЕ  з вищевказаним комплектом документів). Посилання на електронне подання документів буде надіслано вступнику на його електронну пошту 17 серпня.

 ЗАПАМ’ЯТАЙ: Фізичні  примірники Договору на навчання (2 примірники) у будь-якому випадку необхідно надати (надіслати) до Приймальної комісії ХНУРЕ не пізніше 3 місяців від початку занять.

Рекомендація на вступ на бюджет за загальним конкурсом  –    29 серпня. Виконання умов зарахування для цієї категорії вступників – не пізніше 18:00   2 вересня.

Крок 5. Наказ на зарахування на бюджет по квоті –  22 серпня.

Наказ на зарахування на бюджет в загальному конкурсі – 5 вересня.

Зарахування на контракт – після 5 вересня.

До уваги вступників на контракт! Перелік документів для зарахування такий самий, як і для бюджетників. Вступники на контракт укладають, крім Договору на навчання, ще й Договір на отримання  платних послуг! (неповнолітні – також з представником батьків).

Бажаємо успішного вступу до ХНУРЕ!

Якщо Ви не можете створити електронний кабінет вступника з таких причин: 

 наявність розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (Прізвище, Ім’я, По батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) (потрібні скани  підтверджуючих  документів);
– документ про освіту (атестат) отриманий до запровадження фотополімерних технологій виготовлення;
– диплом про освіту виданий закладом, інформація про який відсутня в  ЄДЕБО;
– подання документів іноземцями та особами без громадянства;
– інше (потрібні скани підтверджуючих документів).
Підготуйте завчасно сканкопії таких документів:
– паспорт громадянина України: паперовий – всі сторінки з актуальною інформацією (в т.ч. сторінка з останнім місцем реєстрації) або ID-картка – з обох сторін;
– документ про освіту, на базі якого буде здійснюватися вступ (з обох боків, всі сторінки);
– додаток до документа про освіту (з обох боків, всі сторінки);
– ідентифікаційний код (картка платника податків);
– військово-обліковий документ (приписне свідоцтво або військовий квиток (для чоловіків).   В разі відсутності такого документа –  письмове зобов’язання з таким змістом: “Я, П.І.Б, вступник до ХНУРЕ на освітню програму (вказати назву), зобов’язуюсь надати приписне свідоцтво (або військовий квиток) впродовж 6 (шести) місяців від початку занять. Дата. Особистий підпис”. Таке зобов’язання потрібно підписати КЕПом;
– власне фото (вимоги тут:  https://nure.ua/wp-content/uploads/2022/Admission_Board/vimogi-do-foto-dlja-studentskogo-kvitka.pdf);
– заява на вступ  (https://nure.ua/wp-content/uploads/2022/Admission_Board/paper_zayava.bakalavr.na_.osnovi.pzso_2022.pdf) і  мотиваційний лист в форматі*.doc, *.docx  (шаблон мотиваційного листа тут: https://nure.ua/wp-content/uploads/2022/Admission_Board/Rules/Rules/dodatok_04_polozhennja-pro-ml_.pdf).  Заяву на вступ необхідно роздрукувати, заповнити власноруч та підписати.  Якщо заяв декілька – для кожної свій мотиваційний лист.

– роздрукуйте з сайту ХНУРЕ  (https://nure.ua/wp-content/uploads/2022/Admission_Board/Rules/dogovir-na-navchannja-2022.pdf)  Договір на навчання в 2-х примірниках, заповніть його ручкою, підпишіть, відскануйте та накладіть особистий КЕП. ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: Фізичні  примірники цього Договору (2 примірники) у разі зарахування необхідно надати до Приймальної комісії ХНУРЕ не пізніше 3 місяців від початку занять.
Увага! Для вступників за контрактом, крім Договору на навчання, потрібно після рекомендації на зарахування, зв’язатись з Контрактним відділом.