Порядок подання документів на вступ на базі диплома молодшого спеціаліста

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ВСТУП НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА,  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

Увага! Після отримання в Вашому особистому кабінеті вступника рекомендації на контракт, подайте документи, необхідні для зарахування на бакалавра  на контракт (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) через Гугл-форму Приймальної комісії ХНУРЕ:

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можуть зараховуватись за державним (регіональним) замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (в ХНУРЕ  – це спеціальності 151, 152, 153, 171, 172, 173). При цьому обсяг розбіжностей в дисциплінах не повинен перевищувати вказаний у стандарті вищої освіти відповідної спеціальності (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС).

 

Крок 1. Якщо абітурієнт не має результатів ЗНО 2019-2021 р., необхідно:

– використати вже існуючу реєстрацію на ЗНО або  зареєструватись на НМТ та підтвердити своє бажання щодо складання НМТ

Крок 2. Успішно скласти НМТ.  Тестування проходитиме в три сесії:

– основна – з 18 липня до 10 серпня;

– додаткова – 16-20 серпня;

– спеціальна – 12-16 вересня.

 Крок 3. Створити електронний кабінет і завантажити необхідні документи ­– з 01 липня. У цьому році обов’язковим є наявність мотиваційного листа! Як правильно його оформити дивись тут: https://nure.ua/wp-content/uploads/2022/Admission_Board/Rules/Rules/dodatok_04_polozhennja-pro-ml_.pdf

 Крок 4. Подати заяву і документи на вступ – з 29 липня по 18:00 23 серпня.

Уважно розставляйте у заяві пріоритетність (1 (один) – найвища пріоритетність). Зазначену пріоритетність заяв не можна буде змінити!

Звертайтесь по допомогу до Консультаційного центру ХНУРЕ!

 

Для участі у конкурсному відборі до ХНУРЕ у 2022 році тобі необхідно мати:

– результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та НМТ з математики або ЗНО з математики 2019-2021 років (другий предмет) для вступу на місця державного замовлення;

– результати НМТ з української мови або ЗНО 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та одного предмету НМТ або ЗНО 2019-2021 років на твій вибір (другий предмет) для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

 Крок 5. Підготувати комплект документів:

 1. Паспорт громадянина України та 2 копії паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації/прописки); якщо паспорт у вигляді картки, то до нього додається витяг про реєстрацію (2 копії);
 2. Військовий квиток або посвідчення про приписку та копія – 1 прим.;
 3. Довідка про ідентифікаційний код та копія – 2 прим.;
 4. Атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту та копія – 2 прим.;
 5. Додаток до атестата (свідоцтва) з оцінками та копія – 2 прим.;
 6. Диплом молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра) та копія – 2 прим.;
 7. Додаток до диплома та копія – 2 прим.;
 8. Сертифікати НМТ або ЗНО 2019-2021 р.р. з відповідними предметами та копія – 2 прим.;
 9. 6 кольорових фотокарток 3х4 см;
 10. Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між ХНУРЕ та вступником. Завантажте, роздрукуйте та заповніть: Договір про навчання – 2 прим.;
 11. Медична довідка за формою 086 – необхідна для заселення у гуртожиток.

Крок 6. Дочекатися рейтингового списку – не пізніше 2 вересня 2022 року.

Рейтинговий список вступників буде оприлюднений із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

Крок 7. Виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення – до 07 вересня 2022 року.

Подати оригінали документів для зарахування можна особисто до Приймальної комісії ХНУРЕ (відповідно до переліку, вказаному у Кроці 5) або надіслати їх скановані копії, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії ХНУРЕ. Не пізніше 3 місяців від початку занять вступник зобов’язаний надати оригінали документів. про освіту та роздрукований в 2-х примірниках і підписаний Договір на навчання.

Крок 8. Наказ на зарахування на бюджет – 09 вересня 2022 року.

Крок 9. Зарахування на контракт – 7-30 вересня.