Порядок подання документів на вступ на базі диплома молодшого спеціаліста

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ВСТУП НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Пам’ятка щодо вступу до ХНУРЕ на освітній ступінь «Бакалавр» у 2021 році на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

ПОРЯДОК проведення вступного фахового випробування з вищої математики і інформатики для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста під час прийому на перший прискорений (зі скороченим терміном навчання) та другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця та на основі ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю.

Під час прийому на навчання на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за скороченими термінами підготовки бакалавра вступники можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності з переліку 124, 151, 152, 153, 171, 172, 173, 186.  При цьому обсяг розбіжностей в дисциплінах не повинен перевищувати вказаний у стандарті освіти відповідної спеціальності (за відсутності стандарту – не більше 30 кредитів), про що під час прийому заяви на вступ письмово вказується на звороті заяви вступника відповідальною особою того факультету, на який подає заяву вступник.

Крок 1. Подати заяву на вступ з 14 по 23 липня  в електронному кабінеті  вступника  або особисто в Приймальній комісії в спеціальних випадках.

Крок 2. Підготувати паперовий комплект документів:

 1. Паспорт громадянина України та 2 копії паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про останнє місце прописки); якщо паспорт у вигляді картки, то до нього додається витяг про реєстрацію (2 копії);
 2. Військовий квиток або посвідчення про приписку та копія – 1 прим.;
 3. Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 прим.;
 4. Атестат про повну загальну середню освіту та копія – 2 прим., засвідчується в Приймальній комісії;
 5. Додаток до атестата з оцінками та копія – 2 прим., засвідчується в Приймальній комісії;
 6. Диплом молодшого спеціаліста та копія – 2 прим., засвідчується в Приймальній комісії;
 7. Додаток до диплома молодшого спеціаліста та копія – 2 прим., засвідчується в Приймальній комісії;
 8. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та з математики (у 2021 році приймаються сертифікати ЗНО 2018-2021 років) та копія – 2 прим.;
 9. 6 кольорових фотокарток 3х4 см;
 10. Медична довідка за формою 086-о;
 11. Анкета для цифрової фотографії (оформляється під час подачі документів в ХНУРЕ).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!

Крок 3. Скласти фахове вступне випробування  в період з 24 по 30 липня (відповідно до розкладу, який буде оприлюднено на сайті ХНУРЕ)

Перелік тем з вищої математики:

 1. Метод координат. Лінії і їх рівняння.
 2. Пряма лінія.
 3. Елементарна теорія ліній другого порядку.
 4. Матриці, визначники і системи лінійних рівнянь.
 5. Елементи векторної алгебри.
 6. Поверхні і лінії. Їх рівняння.
 7. Поверхні другого порядку.
 8. Змінна величина та функція.
 9. Теорія границь.
 10. Похідна і диференціал.
 11. Диференціальне числення.
 12. Визначений інтеграл.
 13. Невизначений інтеграл. Інтегральне числення.
 14. Елементи функції комплексної змінної.

Перелік тем з інформатики:

 1. Розв’язання задач з простою змінною мовою C++.
 2. Застосування циклів, умовних операторів.
 3. Розв’язання задач з використанням масивів мовою C++.
 4. Розв’язання задач з використанням двомірних масивів мовою C++.
 5. Робота зі структурами мовою C++.
 6. Робота з функціями мовою C++.

Крок 4. Дочекатися рейтингового списку – 02 серпня

Рейтинговий список вступників буде оприлюднений із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

Крок 5. Принести особисто оригінали документів та заповнити договір на навчання (виконати умови зарахування)  – з 02 по 04 серпня

Після оприлюднення списку необхідно принести оригінали документів та заповнити договір на навчання в двох примірниках. Завантажте, роздрукуйте та заповніть: https://nure.ua/wp-content/uploads/2020/Admission_Board/dogovir_na_navchannja.pdf завчасно.

 Крок 6.   Наказ на зарахування на бюджет – 06 серпня,

зарахування на контракт – з 06 серпня