Порядок подання документів на вступ до магістратури

Порядок проведення фахового вступного випробування  до магістратури ХНУРЕ.

Пам’ятка щодо вступу до ХНУРЕ на освітній ступінь «Магістр» у 2020 році

Крок 1. Зареєструватися для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови з 12 травня по 05 червня.

*забрати екзаменаційний листок можна особсто в закладі вищої освіти, в якому ви зареєструвались. В такому випадку в заяві-анкеті непотрібно вказувати засіб поштового зв’язку.

Порядок реєстрації  для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови 

Заява-анкета (.pdf)

Заява-анкета (.docx)

Зразок заповненої заяви-анкети

Крок 2. Скласти ЄВІ 1 липня 2020 року.

(Програма ЄВІ доступна за посиланням: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf)

Крок 3. Зареєструвати електронний кабінет, з 1 серпня.

Крок 4. Подати заяву на вступ через електронний кабінет з 5 по 22 серпня.

Крок 5. Скласти вступне фахове випробування з 10 серпня (слідкуйте за розкладом вступних іспитів)

Для конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання для здобуття ступеня магістра використовується сума балів:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ) за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).
Оцінка за інші показники конкурсного відбору (ПЗ) визначається так:
ПЗ = (Бал_документа) * 0,1 + ДБ,
де Бал_документа – середній бал документа про здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ; ДБ – сумарна кількість додаткових балів (максимально 10 балів).

Оригінали документів, які підтверджують навчальні, наукові досягнення і суспільну активність та їхні копії вступники подають до фахових комісій за відповідними спеціальностями в день фахового іспиту.

Крок 6. Ознайомитись з рейтинговим списком рекомендованих до зарахування на бюджет – 1 вересня

Крок 7. Надати оригінали документів до 06 вересня

До 18:00  06 вересня  необхідно особисто надати оригінали документів, тим самим виконавши вимоги до зарахування за державним замовленням.

Комплект документів:

  1. Паспорт – 2 копії (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про останнє місце реєстрації).
  2. Документ державного зразка про раніше здобуту освіту, на підставі якого здійснюється вступ, додаток до нього (оригінал + 2 копії).
  3. Оригінал і 1 копія військового квитка або приписного свідоцтва.
  4. Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 шт.
  5. 6 кольорових фотокарток 3х4 см.
  6. Медична довідка за формою 086

  Крок 8. Зарахування на бюджет – 11  вересня 

 СЛІДКУЙТЕ ЗА ДОДАТКОВИМИ ОГОЛОШЕННЯМИ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ  nure.ua

Перелік спеціальностей та вступних випробувань Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність