Порядок подання документів на вступ до магістратури

Перелік освітніх програм, на які здійснюється додатковий прийом до магістратури (денна та заочна форми)

Порядок проведення фахового вступного випробування  до магістратури ХНУРЕ.

Пам’ятка щодо вступу до ХНУРЕ на освітній ступінь «Магістр» у 2020 році

 Пам’ятка щодо вступу до ХНУРЕ на освітній ступінь «Магістр» (2 сесія):

Крок 1. Особисто подати заяву на вступ з оригіналами документів з 1 по 15 жовтня (к.146):

  1. Заява
  2. Паспорт – 2 копії (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про останнє місце реєстрації).
  3. Документ державного зразка про раніше здобуту освіту, на підставі якого здійснюється вступ, додаток до нього (оригінал + 2 копії).
  4. Екзаменаційний листок з ЄВІ + 2 копії, та роздрукований результат ЄВІ.
  5. Оригінал і 1 копія військового квитка або приписного свідоцтва.
  6. Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 шт.
  7. 6 кольорових фотокарток 3х4 см.
  8. ДОГОВІР на навчання – 2 прим.  (завантажте, роздрукуйте та заповніть) https://nure.ua/wp-content/uploads/2020/Admission_Board/dogovir_na_navchannja.pdf
  9. Медична довідка за формою 086.

Крок 2. Скласти вступне фахове випробування (слідкуйте за розкладом вступних іспитів)

Для конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання для здобуття ступеня магістра використовується сума балів:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ) за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).
Оцінка за інші показники конкурсного відбору (ПЗ) визначається так:
ПЗ = (Бал_документа) * 0,1 + ДБ,
де Бал_документа – середній бал документа про здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ; ДБ – сумарна кількість додаткових балів (максимально 10 балів).

Оригінали документів, які підтверджують навчальні, наукові досягнення і суспільну активність та їхні копії вступники подають до фахових комісій за відповідними спеціальностями в день фахового іспиту.

Крок 3. Зарахування на контракт – 23 жовтня.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність