Інформація для вступників та здобувачів вищої освіти, що навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (за контрактом)

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК УНІВЕРСИТЕТУ
для оплати навчання за контрактом:


Отримувач: ХНУРЕ
Банк отримувача: ДКСУ
МФО 820172
ОКПО 02071197
IBAN: UA548201720313281001201005108

Призначення платежу: за навчання прізвище, ім’я, по батькові студента;
група; номер договору та дата його укладання


Відділ контрактного навчання:

3-й поверх, к. 392, +380634292819, +380955647924

cd@nure.ua