Інформація для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ

ЧЕРГОВІСТЬ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому та Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення:

1)   особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

2)   діти осіб (а також особи з їх числа, які здобули повну загальну середню освіту в рік вступу), визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

3)   шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

4)   вступники, які брали участь у вступній кампанії за результатами спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності подають документи у визначені Міністерством освіти і науки України строки та отримують рекомендацію до зарахування в разі отримання конкурсного бала, який був достатнім для вступу на місця державного (регіонального) замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць;

5)   особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням на основі повної загальної середньої освіти і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»), а саме:

–      особи з інвалідністю внаслідок війни;

–      особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти;

–      особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій;

–      особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території;

–      особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року;

6)   особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

7)   діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

 

Станом на 07.09.2022 в наявності 28 вакантних бюджетних місць для вступу на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти на наступних спеціальностях:
113 Прикладна математика – 1
121 Інженерія програмного забезпечення – 5
122 Комп’ютерні науки – 7
123 Комп’ютерна інженерія – 3
124 Системний аналіз – 1
125 Кібербезпека – 7
126 Інформаційні системи та технології – 2
173 Авіоніка – 1
186 Видавництво та поліграфія – 1
Також в наявності 4 вакантних бюджетних місць для вступу на 1
прискорений курс на базі диплому молодшого спеціаліста (бакалавра)
на наступних спеціальностях:
125 Кібербезпека – 1
126 Інформаційні системи та технології – 1
172 Телекомунікації та радіотехніка – 2

Подати заяву на участь у конкурсі на заміщення вакантних бюджетних місць можна через Гугл-форму: https://forms.gle/2C98qvoG7bPgLtUYA

Попри широкомасштабне російське вторгнення і постійні обстріли Харкова та багатьох українських міст, вступна кампанія до ХНУРЕ триває, хоча певні особливості мають процедури вступу під час дії воєнного стану. В роз’ясненні від Міністерства освіти та науки України особливу увагу приділено пільгам для учасників бойових дій та їхніх дітей.

Насамперед цьогоріч усі пільги, що розповсюджувалися в минулих роках на учасників бойових дій і їхніх дітей, збережені в максимальному обсязі. Право скористатися спеціальними умовами участі для вступу до закладів вищої освіти закріплене в розділі 8 Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2022 році.

Громадяни, які отримали статус осіб з інвалідністю внаслідок війни, можуть зараховуватися за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди (ІУС) на бюджетну форму навчання.

Учасники бойових дій також можуть складати ІУС замість національного мультипредметного тесту (НМТ), для допуску до конкурсу в межах квоти-1 необхідно отримати кількість балів за кожний із предметів не менше, ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень.

Діти загиблих учасників бойових дій беруть участь у загальному конкурсі, однак мають право на «безумовне» переведення (незалежно від конкурсного бала) на вакантні бюджетні місця, якщо за результатами загального конкурсу не отримають рекомендації на бюджет.

Діти учасників бойових дій беруть участь у вступній кампанії на загальних підставах і можуть бути переведені на бюджет у разі наявності вакантних місць державного замовлення, а також отримання конкурсного бала меншого від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка).

Відповідно до частини 15 статті 44 Закону України «Про вищу освіту», держава забезпечує державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ця державна цільова підтримка надається особам, визнаним постраждалими учасниками Революції Гідності; учасникам бойових дій; особам з інвалідністю внаслідок війни, а також їхнім дітям; дітям загиблих учасників бойових дій; дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, зазнаних під час масових акцій громадянського протесту; дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи; дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, — до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не більш як до досягнення ними 23 років.

Для учасників бойових дій, які не завершили навчання у закладах вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), цьогоріч не буде застосовуватися норма відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг із підготовки фахівців.

Інформація для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу

Інформація для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу

Інформація для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу