Освітня програма Ортопедичні технології та інженерія

Освітня програма Ортопедичні технології та інженерія

Освітня програма спеціалізації орієнтована на підготовку фахівців з розробки, застосування, інженерного супроводу засобів і технологій, спрямованих на відновлення втрачених органів, частин органів та їх функцій опорно-рухового апарату з метою підвищення якості життя людей з фізичними вадами і обмеженнями.

Студенти вивчають сучасні аспекти створення і використання живих організмів (клітин, тканин тощо) та штучних імплантатів для вдосконалення і корекції функцій опорно-рухового апарату, розробка на цій основі лікувальних і діагностичних технологій та засобів; можливості застосування принципів інженерної механіки і біоматеріалознавства для дослідження і моделювання структури і функції опорно-рухового апарата, проектування штучних протезів і ортезів та їх частин, а також дослідження механіки в спорті для покращення спортивних результатів.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випусник освітньої програми Ортопедичні технології та інженерія:
1. Проектувати, розробляти та супроводжувати ортопедичні і технічних засобів для відновлення здоров’я інвалідів, розвитку необхідних рухових умінь і навичок;
2. Застосовувати принципи інженерної біомеханіки і біоматеріалознавства для дослідження і моделювання структури і функції опорно-рухового апарата і проектування штучних протезів та його частин, розробки методів та технологій заміни або відновлення втрачених сенсорних і моторних здібностей;
3. Розробляти і впроваджувати технології, які спрямовані на відновлення втрачених функцій опорно-рухового апарату з метою підвищення якості життя людей з фізичними вадами і обмеженнями.

Випускник за напрямом підготовки Ортопедичні технології та інженерія може працювати у галузі реабілітаційної медицини (медичні пристрої, апарати і системи діагностики, терапії, пропедевтики та реабілітації, обробка даних, сигналів та зображень, моделювання органів та втрачених функцій опорно-рухового апарату) та реабілітаційної інженерії (засоби догляду, тренажери, штучні протези та ортези) з місцем роботи у профілакторіях, центрах реабілітації та спортивної медицини.