Освітня програма Економічна кібернетика

Освітня програма Економічна кібернетикаОсвітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» орієнтована на підготовку фахівців, які володіють теоретичними знаннями і практичними навичками для прийняття управлінських рішень на основі методів і моделей бізнес-діагностики та економічного моніторингу, управління проектами та інноваційного розвитку підприємства з використанням сучасних інформаційних технологій.

Компетентності:

  • розробляти моделі бізнес-процесів: організаційні, функціональні, інформаційні;
  • проводити наукові дослідження стану функціонування соціально-економічних систем на макро-, мезо- та мікрорівнях;
  • розробляти та удосконалювати інформаційну підтримку бізнес-процесів підприємства;
  • проектувати бази і сховища даних;
  • розробляти моделі розвитку економічних систем;
  • визначати стратегію і тактику фінансового забезпечення суб’єктів господарювання;
  • здійснювати системний аналіз функціонування соціально-економічних систем різних рівнів.
Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» (2018)