Освітня програма Системи штучного інтелекту

Кафедра штучного інтелекту здійснює підготовку магістрів за двома типами Освітньої програми «Системи штучного інтелекту»: ОНП (термін навчання 1,9 р.)  та ОПП (термін навчання 1,4р.).  Обидва типи освітніх програм «Системи штучного інтелекту»  (СШІ) другого рівня вищої освіти  орієнтовані на забезпечення студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем  штучного  та обчислювального інтелекту, що надає можливість ефективно проводити дослідження та виконувати розробку систем різного призначення, заснованих на знаннях, у тому числі Web-базованих, а також задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих фахівцях у галузі інтелектуальних інформаційних технологій.

Освітньо-наукова програма (ОНП) спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців-дослідників, які володіють системою знань у галузі розробки систем штучного та обчислювального інтелекту, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, вміють формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі, вести дослідницьку роботу у своїй професійній діяльності з використанням сучасних інформаційних технологій, що дає можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Освітньо-професійна програма (ОПП) має на меті   підготовку висококваліфікованих фахівців-практиків, які володіють системою знань у галузі розробки систем штучного та обчислювального інтелекту, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, вміють формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням сучасних інформаційних технологій, що дає можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Навчальний план магістра СШІ 1,9 р. навчання передбачає поглиблене вивчення та в більшому обсязі основних дисциплін теоретичного спрямування  в порівнянні з Навчальним планом магістра СШІ 1,4 р. навчання.

Основні дисципліни професійної та практичної підготовки:

 1. Нейромережеві методи обчислювального інтелекту.
 2. Глибинне навчання нейронних мереж.
 3. Мультиагентні системи і технології.
 4. Менеджмент знань.
 5. Когнітивний комп’ютинг.
 6. Аналітика великих даних.
 7. Онтологічний інжиніринг.
 8. Експертні системи в середовищі Semantic Web.

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки:

 1. Знання орієнтовані технології обчислювального інтелекту.
 2. Системи Business Intelligence.
 3. Математичні методи обробки природно-мовних текстів
 4. Інтелектуальний аналіз складних мереж.
 5. Фрактальні та хаотичні моделі в інтелектуальному аналізі даних.
 6. Еволюційні обчислення.
 7. Методи видобування знань у Web -просторі
 8. Когнітивні системи і моделі.

Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Системи штучного інтелекту» (2019) Навчальний план (ОНП, 2019) Освітньо-наукова програма «Системи штучного інтелекту» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Системи штучного інтелекту» (2018) Навчальний план (ОНП, 2018) Освітньо-наукова програма «Системи штучного інтелекту» (2018)