Освітня програма Комп’ютерні науки та технології

Освітня програма Комп’ютерні науки та технології

 

Освітня програма Комп’ютерні науки та технології орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють системою знань у галузі інформаційних технологій, опанували сучасні досягнення комп’ютерних наук, вміють формулювати та розв’язувати складні задачі, пов’язані з математичним моделюванням, проектуванням, розробкою та супроводом інформаційних систем і технологій, а також інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційно-технічних системах.

В процесі навчання студенти вивчають:

  • принципи обміну та обробки інформації в різних системах (технічних, інформаційних, організаційних);
  • методи організації сховищ інформації, технології розробки, впровадження та модернізації інформаційних систем;
  • математичні основи комп’ютерних технологій – дискретну математику, чисельні методи розв’язання математичних задач, інтелектуальний аналіз та обробка даних,  методи прийняття рішень;
  • мови програмування, бази даних, комп’ютерні мережі, системний аналіз, Data Mining, Project Management, Ajile, MBaaS, QA

і навчаються розробляти та застосовувати інформаційні технології.

Вміння і компетентності, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Комп’ютерні науки та технології:

  1. Проектування, створення і реінжиніринг складних програмних та інформаційних систем із застосуванням сучасних стандартів, технологій, гнучких методологій, мов програмування (C, C ++, C #, Java …), методів та механізмів командної роботи.
  2. Розробка розподілених корпоративних інформаційних систем та Web-додатків із застосуванням сучасних Інтернет-технологій, Web-технологій та інструментарію (Maven, Spring Framework, Hibernate Framework, Mockito, HTML, CSS, Java, ..), інтегрування існуючих корпоративних систем з мобільними технологіями та сервісами.
  3. Розробка комп’ютерних ігор, віртуальної та доповненої реальності (логіка, сюжет, графіка).
  4. Проектування, розробка, впровадження та адміністрування баз даних різних структур, як реляційних, так і документоорієнтованих (Oracle, MySQL, MongoDB) з виконанням вимог надійності, ефективності, навантаженості та масштабування.
  5. Тестування програмного забезпечення.

Випускник за освітньою програмою Комп’ютерні науки та технології може працювати:
1. Бізнес-аналітиком;
2. Аналітиком комп’ютерних систем;
3. Менеджером проектів;
4. Розробником інтелектуальних і інформаційних систем;
5. Системним архітектором;
6. Програмістом Java, C ++, C #, PHP;
7. Спеціалістом з QualityControl, QualityAssurance;
8. Розробником і адміністратором баз даних MySQL, Oracle;
9. Системним адміністратором;
10. Тестувальником.

Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та технології» (2019) Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та технології» (2020)