Вовк Олеся Олегівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Вовк Олеся Олегівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистентка кафедри мереж зв’язку Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Методи підвищення стійкості та пропускної здатності систем прихованої передачі інформації»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Астраханцев Андрій Анатолійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри мереж зв’язку (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Кузнецов Олександр Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України)

Офіційний опонент – Штомпель Микола Анатолійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри транспортного зв’язку (Український державний університет залізничного транспорту МОН України)

Автореферат06/06/2016Дисертація22/08/2016Відгук_1Відгук_2