В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійних програм Автоматизоване управління технологічними процесами, Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, Комп’ютеризовані та робототехнічні системи зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістр)

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) працює комісія з акредитації освітньо-професійних програм Автоматизоване управління технологічними процесами, Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, Комп’ютеризовані та робототехнічні системи зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за другим (магістерським) рівнем у складі:

Ролік Олександр Іванович – професор кафедри автоматики i управління в технічних системах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Осадчий Сергій Іванович – завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів  Центральноукраїнського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор;

Первунінський Станіслав Михайлович – завідувач кафедри програмне забезпечення автоматизованих систем Черкаського державного технологічного університету, доктор технічних наук, професор;

Поберейко Богдан Петрович – завідувач кафедри автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України», доктор технічних наук, професор.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 151 Автоматизація та комп`ютерно інтегровані технології, ОПП-КТРС