Геннадій Федорович Кривуля

Доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ).
Геннадій Федорович Кривуля

+38 (057) 702-13-26

Нагородження і премії

За сумлінну працю, значні досягнення в розвитку вищої освіти і науки України, успіхи у професійній діяльності , підготовці висококваліфікованих кадрів  Г.Ф. Кривуля у 2000 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти України», неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, а також нагороджений Почесною  грамотою  Верховної Ради України.

Освіта

Після закінчення Харківського політехнічного інституту в 1964 році по спеціальності «математичні лічильно-вирішувальні прилади та пристрої» отримав кваліфікацію інженера–електрика і  працював інженером, керівником групи  Спеціального конструкторського  бюро систем автоматичного управління  (м. Харків ).

З 1967 р. – аспірант, а далі – викладач кафедри електронних обчислювальних машин  Харківського інституту радіоелектроніки ( на цей час Харківський національний університет радіоелектроніки).

В 1971 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук, а в 1989 р.- на  здобуття вченого ступеня доктора  технічних наук за спеціальністю технічна кібернетика. З 1991 р.  має вчене звання професора.

З 1987 р. по 2012  р. займав посаду  завідувача кафедри  обчислювальної техніки (з 1991 р. – кафедра  автоматизації проектування обчислювальної техніки).

Навчальна робота

З 1995 р. по 2003 р. перебував на  посаді декана факультету Комп’ютерної інженерії та управління. За період роботи деканом  на  факультеті було  відкрито  сім спеціальностей в галузі нових інформаційних технологій  по напрямках: комп’ютерна інженерія;  комп’ютеризовані системи управління; інформаційна безпека. протягом останніх більш ніж десяти років перебуває членом Президії науково-методичної  комісії Міністерства освіти і  науки України з комп’ютерної інженерії, приймав участь в розробці основних нормативних документів двохступеневої освіти в Україні – стандартів бакалаврів, спеціалістів, магістрів  з комп’ютерної інженерії.

Наукова робота

Проф. Кривуля Г.Ф. – засновник наукової школи з технічної діагностики та  автоматизованого проектування  засобів комп’ютерної інженерії, під його керівництвом підготовлено 19 кандидатів та 2 доктора технічних наук. На цей  час є науковим керівником кількох науково-дослідницьких  державних програм. 

Громадська і міжнародна діяльність

Обраний дійсним членом міжнародної Академії прикладної радіоелектроніки  (Росія, Україна, Білорусь). Член редколегії чотирьох всеукраїнських  науково – технічних журналів (Харків, Запоріжжя, Тернопіль).   Є   членом двох спеціалізованих рад по захисту  дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора наук в галузі інформатики. З 1996 р. по 2000 р.- член експертної ради ВАК  України  з інформатики.


Публікації та патенти

Автор більш ніж 170 наукових робіт, з них  11 монографій і навчальних посібників, 21 авторських  свідоцтв на винаходи.