Геннадій Федорович Кривуля

Доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ).
Геннадій Федорович Кривуля

+38 (057) 702-13-26

gennady.krivoulya@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-6143-5628
Scopus: 24483379300
ReseachGate
Google Scholar

Нагородження і премії

За сумлінну працю, значні досягнення в розвитку вищої освіти і науки України, успіхи у професійній діяльності , підготовці висококваліфікованих кадрів Г.Ф. Кривуля у 2000 р.
нагороджений знаком «Відмінник освіти України»;
неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України;
нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Освіта

Після закінчення Харківського політехнічного інституту в 1964 році по спеціальності «математичні лічильно-вирішувальні прилади та пристрої» отримав кваліфікацію інженера–електрика і працював інженером, керівником групи Спеціального конструкторського бюро систем автоматичного управління (м. Харків ).
З 1967 р. – аспірант, а далі – викладач кафедри електронних обчислювальних машин Харківського інституту радіоелектроніки (на цей час Харківський національний університет радіоелектроніки).
В 1971 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук, а в 1989 р.- на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю технічна кібернетика.
З 1991 р. має вчене звання професора.
З 1987 р. по 2012 р. займав посаду завідувача кафедри обчислювальної техніки (з 1991 р. – кафедра автоматизації проектування обчислювальної техніки).

Навчальна робота

З 1995 р. по 2003 р. перебував на посаді декана факультету Комп’ютерної інженерії та управління. За період роботи деканом на факультеті було відкрито сім спеціальностей в галузі нових інформаційних технологій по напрямках: комп’ютерна інженерія; комп’ютеризовані системи управління; інформаційна безпека. протягом останніх більш ніж десяти років перебуває членом Президії науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з комп’ютерної інженерії, приймав участь в розробці основних нормативних документів двохступеневої освіти в Україні – стандартів бакалаврів, спеціалістів, магістрів з комп’ютерної інженерії.

Наукова робота

Проф. Кривуля Г.Ф. – засновник наукової школи з технічної діагностики та автоматизованого проектування засобів комп’ютерної інженерії, під його керівництвом підготовлено 19 кандидатів та 2 доктора технічних наук. На цей час є науковим керівником кількох науково-дослідницьких державних програм.

Громадська і міжнародна діяльність

Обраний дійсним членом міжнародної Академії прикладної радіоелектроніки (Росія, Україна, Білорусь). Член редколегії чотирьох всеукраїнських науково – технічних журналів (Харків, Запоріжжя, Тернопіль). Є членом двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора наук в галузі інформатики.
З 1996 р. по 2000 р.- член експертної ради ВАК України з інформатики.


Публікації та патенти

Автор більш ніж 170 наукових робіт, з них  11 монографій і навчальних посібників, 21 авторських  свідоцтв на винаходи.