Юрій Павлович Мачехін

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фотоніки та лазерної інженерії (ФЛІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Юрій Павлович Мачехін

+38 057 70-21-484

yurii.machekhin@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-9282-6576
Scopus: 56403093300

Нагороди та премії
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998), має
державну відзнаку «За заслуги в стандартизації та метрології» (1999),
грамота Верховної Ради України (2010).

Освіта

1971 р. – інженер-радіофізик, Харківський інститут радіоелектроніки, факультет електроніки.
1973 р. – інженер обчислювального центру Харківського державного НДІ метрології.
1975 р. – молодший науковий співробітник ХДНДІМ.
1981 р. – кандидат технічних наук, тема дисертаційної роботи: «Взаємодія електромагнітних хвиль з плазменно-пучковими періодичними структурами».
1982 р. – старший науковий співробітник ХДНДІМ.
1991 р. – начальник науково-дослідної лабораторії НВО «Метрологія».
1997 р. – начальник науково-дослідного відділу НВО «Метрологія».
2001 р. – заступник директора з метрологічної служби та міжнародної діяльності ННЦ «Інститут метрології».
2004 р. – доцент кафедри МВТ ХНУРЕ.
1. 2005 р. – начальник науково-дослідної лабораторії ННЦ «Інститут метрології».
2006 р. – доктор технічних наук, тема дисертації «Розвиток наукових основ стабілізованих за частотою лазерів та їх метрологічне забезпечення».
2006 р. – завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки.
2012 р. – професор кафедри фізичних основ електронної техніки.

Навчальна робота

Лекційні курси: лазерні прецизійні пристрої, оптоелектронні та прецизійні пристрої, технологія виготовлення оптичних деталей і вузлів, технологія виготовлення лазерів, технологія застосування лазерів, технологія виготовлення оптоелектронного обладнання.

Наукова робота

Вперше провів детальні експериментальні і теоретичні дослідження умов розвитку в активних середовищах газових лазерів режиму динамічного хаосу іонізаційних хвиль. З метою створення еталонів одиниці довжини на основі оптичних стандартів частоти проводив наукові дослідження в галузі лазерної фізики. Досліджував фізичні закономірності та принципи стабілізації частоти газових, напівпровідникових і твердотільних чіп лазерів. Встановив оптимальні умови формування природних реперів для стабілізації частоти Ні-Ne лазерів. Науково обґрунтував, підготував і організував в 1994 році участь України в міжнародній звірці державних стандартів одиниці довжини (Не-Ne / 127I2 лазерів) країн учасниць Метричної конвенції. Вперше провів дослідження в теорії вимірювань з урахуванням впливу синергетичних та хаотичних процесів на невизначеність вимірювань. Розробив принципи метрологічного забезпечення лазерів як засобів вимірювання довжини і науково забезпечив створення Державного еталону одиниці довжини України на основі групового лазерного еталона. Неодноразово проводив наукові дослідження в Рамкових програмах Європейського союзу в галузі лазерної та оптичної прецизійної вимірювальної техніки. Науковий керівник трьох претендентів: два аспіранта – К.В. Колесник і В.С. Тюрін захистили дисертації в 2012 р, С.М. Кухтін – оформляє роботу. Зараз керує підготовкою трьох аспірантів різних років навчання (Є. Вознюк, Ю.А. Шунькова, Ю.Д. Зайченко) за спеціальностями: 01.04.04, 01.04.03, 01.05.04.

Громадська та міжнародна діяльність

Є членом спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій в ХНУРЕ і ННЦ «Інститут метрології». Член редколегії журналу «Прикладна радіоелектроніка» і журналу «Світлотехніка і електроенергетика». Академік міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки. 


Публікації та патенти

Понад 200 статей і тез доповідей, 1 колективна монографія, 15 авторських свідоцтв СРСР і патентів України.
Основні наукові роботи:
1. Мачехин Ю.П. Физические модели анализа результатов измерений // Измерительная техника.– 2005. – №6. – С.25-30.
2. Мачехин Ю.П. Источник высокостабильного лазерного излучения в диапазоне 1,5 мкм // Прикладная электроника. – 2005. – №2. – С. 236-240.
3. Мачехин Ю.П. Основные принципы построения волоконно-оптической системы регистрации метана в воздухе // Прикладная электроника. – 2005. –№3. – С.326-331.
Монография: Мачехин Ю.П., Негрийко А.М., Соловьев В.С., Яценко Л.П. Оптические стандарты частоты Часть 1. Не-Ne/I2 лазеры, практика создания и эксплуатации. // Харьков, Коллегиум, 2010, стр. 144.