Наталія Миколаївна Сердюк

Наталія Миколаївна Сердюк
Старший викладач кафедри охорони праці, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

1998 р. – закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління і отримала кваліфікацію інженер-системотехнік.

1998 – 2006 рр. – навчання в аспірантурі ХНУРЕ.

2006 – 2017 рр. – асистент кафедри охорони праці.

З 2017р. – старший викладач кафедри охорони праці.

2018 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Математичні моделі, метод та інформаційна технологія моніторингу стану виробничого персоналу підприємства» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.


Освітня діяльність

Лекційні курси: безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: новітні інформаційні технології управління умовами праці.


Публікації та патенти

Більше 40 (з них 7 статей у науковометричних базах).