Солодовніков Андрій Сергійович

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача– Солодовніков Андрій Сергійович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– асистент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Харківського національного медичного університету, Міністерство охорони здоров’я.

Назва дисертації: «Інформаційна технологія синтезу програмної архітектури на основі графової моделі».

Шифр та назва спеціальності– 05.13.06 – інформаційні технології.

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.08.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України, (пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, тел. (052) 702-10-16).

Науковий керівник– Чайніков Сергій Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри системотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки).

Офіційний опонент– Шостак Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут»).

Офіційний опонент– Шматков Сергій Ігорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

Автореферат10/03/2017ДисертаціяВідгук_1Відгук_2