Мірошниченко Галина Анатоліївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мірошниченко Галина Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри технологій і дизайну Української інженерно-педагогічної академії

Назва дисертації – «Математичне моделювання процесів керування електроприводом»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики (Українська інженерно-педагогічна академія)

Офіційний опонент – Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України)

Офіційний опонент – Яловега Ірина Георгіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри математики (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України)

Автореферат 11/01/2019 Дисертація 01/02/2019 Відгук_1 01/02/2019 Відгук_2 01/02/2019