Марченко Сергій Вікторович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Марченко Сергій Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» Дніпродзержинського державного технічного університету

Назва дисертації – «Застосування методу інтегрального рівняння пронизуючої області для розрахунку хвилеводних ФАР»

Шифр та назва спеціальності – 01.04.03 – радіофізика

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки 14; тел. (057) 7021-016)

Науковий керівник – Морозов Валентин Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри електронних засобів телекомунікацій (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України)

Офіційний опонент – Горобец Микола Миколйович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України)

Офіційний опонент – Грибовський Олександр Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики (Радіоастрономічний інститут НАН України)

Автореферат27/05/2016Дисертація15/06/2016Відгук_1Відгук_2