Філімончук Тетяна Володимирівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Філімончук Тетяна Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації– «Методи та інформаційна технологія розподілу завдань в гетерогенних GRID-системах»

Шифр та назва спеціальності– 05.13.06 – інформаційні технології

Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.08

Назва установи, її адреса, телефонта підпорядкованість– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14), тел. (057) 70-21-016

Науковий керівник– Волк Максим Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент– Гамаюн Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент– Малахов Євгеній Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова Міністерства освіти і науки України

Автореферат24/04/2017Дисертація20/05/2017Відгук_1Відгук_2