Університетська науково-навчальна лабораторія „Мережеві технології”

Напрямки, за якими здійснюється діяльність лабораторії.

 • забезпечення підтримки навчального процесу в університеті шляхом надання ресурсів лабораторії з мережевих технологій;
 • розробка нових дидактичних технологій та використання результатів досліджень лабораторії при організації курсового, дипломного проектування, проведення лабораторних практикумів та науково-дослідних студентських робіт.
 • здійснення науково-дослідної діяльності в галузі “Мережевих технологій ” шляхом розробки та впровадження нових інформаційних технологій, технологій адміністрування, управління ресурсами мережевих інформаційних систем
 • розробка інформаційних технологій з метою підвищення ефективності використання ресурсів у комп’ютерних мережах та підвищення якісті обслуговування користувачів;
 • співпраця та  обмін досвідом роботи з зарубіжними ІТ компаніямі шляхом участі в роботі науково-технічних конференцій,  хакатонів та семінарів.

Існуючі досягнення за останні 5 років:

Співпраця:

Міжнародна Асоціація FRUCT (Open innovation company Finish-Russia University Cooperation in Telecommunication) (fruct.org),  компанія Parallax inc. (Canada), компанія ProfitSoft, університет Jyväskylä (Finland), компанія IBM, участь у програмі IBM Academic Initiative.

У 2017 р. за іниціативою каф. ІУС між ХНУРЕ та IBM Україна було підписано «Меморандум про взаєморозуміння».  Напрям IBM Internet of Things, Cloud Computing and Big Data.

Гранти:

 • Nokia – FRUCT  (2013) спеціалізований мобільний пристрій developer kit Nokia N950.
 • Paralax inc.(Канада)  2016 комплектуючі та пристрої у сфері Internet of Things.
 • 2015\16  від Microsoft  отримано персональний грант (В.І. Саєнко)  на 1 рік в обсязі $ 250 щомісяця (на рік) і гранти на 40 студентів в обсязі $ 100 щомісяця (на півроку) на кожного.

У 2015 отримано  академічний грант на навчання 80 студентів з технологій IBM Bluemix  та доступу до ресурсів IBM Cloud.

Участь у проектах:

 • FRUCT – KhNURE – cпівробітництво в галузі розробки мобільних програмних додатків для  Adroid  у напряму Healthcare для Adroid.

Програма «Мобільність – Два диплома»:

 • 2012-2014 студенти Ткаченко О., Халін В. продовжили навчання з магістерської програми мобільності в університеті Ювяскуле (2012- 2014 г),  студент  Дворецький А. (2013-2014) в універсітеті Лінеус, Швеція.

Конференції та сертифікація:

 • за період 2013 – 2017 р. було представлено усього більш ніж 15 доповідей на наукових міжнародних конференціях у Фінляндії  FRUCT 17,  FRUCT 18,  FRUCT 20 (2017),  FRUCT 21(2017), FRUCT 22 (2018).
 • в 2016, 2017 р.  проведена програма комплексного тестування студентів з технологій IBM Cloud в рамках дисципліни «Комп’ютерні мережі», каф. ІУС.  Больше 30 студентів 3 курсу отримали Академічні сертифікати від IBM.

Перспективні напрями, за якими планується проведення наукових досліджень.

 • розробка технологій проектування, супроводу та оптимізації хмарних комп’ютерних систем;
 • розробка технологій проектування, супроводу та оптимізації систем Internet of Things при взаємодії з хмарними сервісами;
 • розвиток технологій використання існуючих хмарних сервісів IBM Cloud Bluemix, Microsoft Azure, Amazon AWS;
 • координація і оптимізація в управлінні комп’ютерними ресурсами врозподілених системах на основі Internet of Things;
 • інтеграція нових технологій Cloud Computing, Internet of Things в навчальний процес.

Контактна інформація:

Науковий керіник : зав. каф. ІУС, д.т.н., проф. Левикін В.М.

Зав. лабораторією: к.т.н., доц.. проф. каф. ІУС  Саєнко В.І.

Контакти: Корпус «А», ауд. № 260

Тел: +38 (057) 70-21-451

Сайт:  http://www.nmlabknure.esvit.net